Reklama

Portal o energetyce

Sejm przyjął ustawy wzmacniające walkę z zanieczyszczeniami powietrza

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dzięki zmianom uchwalonym przez sejm badania powietrza mają być jednolite dla całego kraju, a co za tym idzie - bardziej miarodajne.

Posłowie w czwartek znowelizowali ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę Prawo ochrony środowiska. Ustawa została uchwalona jednogłośnie, za jej przyjęciem zagłosowało 427 posłów. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu. Nowe prawo wynika m.in. z unijnych przepisów i ma przyczynić się do lepszego monitorowania jakości powietrza. 

Autor ustawy, czyli resort środowiska wskazał, że obecnie jednym z głównych problemów jest brak jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającego na modelowaniu matematycznym przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowią wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim.

Wykonywane dotychczas zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były generalnie przez poszczególne województwa odrębnie i często w odmienny sposób. Po zmianie przepisów ma się to zmienić i powstać jeden model, wspólny dla całego kraju.

Zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie na potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania będą przekazywane ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Modelowanie po raz pierwszy ma zostać przeprowadzone w 2019 r. 

Zmiany rozszerzą kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska - Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (KLRiW). Nadzoruje ono jakość badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Zgodnie z nowym prawem KLRiW obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Laboratorium będzie też odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza. KLRiW przynajmniej raz na 3 lata będzie uczestniczyło w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza.

(PAP/jk)

Zobacz także: Enea wprowadza system inteligentnego pomiaru prądu

Zobacz także: Podkarpacie: Blisko 7 tys. osób bez prądu

Komentarze