Reklama

OZE

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE

Przyjęte wczoraj przepisy przesuwają o pół roku (do 1 lipca 2016 r.) termin wejścia w życie części przepisów ustawy o OZE, dotyczących m.in. uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach do 10 kW. Warto także zauważyć, że w myśl nowych regulacji podmiotem wydającym przepisy wykonawcze do ustawy będzie Minister Energii.

Zmiany umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój. Nowelizacja pozwoli też na przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie.  

Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe 6 miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE.  

Przyjęta ustawa uwzględnia również nowelizację ustawy o działach administracji rządowej z 19 listopada 2015 r. W tym celu zmienia podmiot wydający przepisy wykonawcze do ustawy o OZE – ma nim być minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. Teraz nowelizacja trafi do rozpatrzenia w Senacie.

Zobacz także: Eksperci doceniają wkład Polski w politykę klimatyczną

Zobacz także: Orlen zrealizuje innowacyjny projekt badawczy

Reklama

Komentarze

    Reklama