Reklama

Gaz

Sąd Najwyższy uchylił karę nałożoną na PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną spółki i wydał wyrok w sprawie dotyczącej nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej w wysokości 2.000.000 zł - obniżonej ostatecznie przez Sąd Apelacyjny do kwoty 500.000 zł.

Kara została nałożona z powodu rzekomego naruszenia przez Spółkę warunku udzielonej jej koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą w latach 2007 i 2008, wyrażającym się w przekroczeniu w tych latach maksymalnego udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w każdym z tych lat. 

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14 stycznia 2015 r. i zmodyfikował poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 października 2013 r.  Zmieniono w ten sposób decyzję Prezesa URE i nadano jej brzmienie, zgodnie z którym PGNiG nie dopuścił się zarzucanego mu naruszenia warunków koncesji. 

Zobacz także: Kurtyka: Polska liderem rozwoju czystych technologii węglowych

Zobacz także: Orlen potwierdza: do Możejek płynie ropa z Bliskiego Wschodu

Reklama

Komentarze

    Reklama