Reklama

Wiadomości

PKN Orlen przedstawił wyniki za IV kw. 2021 r. Spółka mówi o rekordzie

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

Polski Koncern Naftowy Orlen wypracował w ubiegłym roku 131,6 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Dodano, że zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 14,2 mld zł.

Reklama

Jak podała spółka, w wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszar petrochemii, energetyki i rafinerii, a 13 proc. zysku całego Koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce.

Reklama

"Skutecznie realizujemy założenia strategii, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał całej Grupy Orlen. W połączeniu z efektywnym zarządzaniem przynosi to oczekiwane rezultaty. Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Będą one wzmacniać pozycję koncernu na międzynarodowym rynku, budując jego trwałą wartość dla akcjonariuszy i siłę polskiej gospodarki" dodał prezes.

Reklama

Jak poinformowała spółka, rekordowy wynik w czwartym kwartale 2021 roku odnotował segment rafineryjny, którego EBITDA LIFO wzrosła do 2,1 mld zł.

Czytaj też

Wyjaśniono, że tak wysoki wynik jest efektem dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W tym czasie koncern odnotował także wzrost wolumenów sprzedaży o 10 proc. (r/r), w tym: wyższą sprzedaż benzyny o 21 proc., oleju napędowego o 8 proc., paliwa lotniczego JET o 110 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 26 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 8 proc.

Z kolei segment petrochemiczny w ostatnim kwartale 2021 roku osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76 proc. rok do roku. Według Orlenu wynik ten to rezultat wyższych rdr marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.

"Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 248 mln zł, w którym 554 mln zł to wynik Grupy Energa (wzrost o 40 mln zł (r/r)" - dodano.

W komunikacie podano, że w czwartym kwartale segment detaliczny wypracował 572 mln zł EBITDA, który był niższy o 25 proc. rdr. "Na ten wynik wpływ miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach" - napisano.

Dodano, że w 2021 roku PKN Orlen umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Koncern wygenerował przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjne: BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 z perspektywą pozytywną przyznany przez Agencję Moody's. Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,2 mld zł.

Czytaj też

Spółka przypomniała, że w 2021 roku kontynuowano realizację strategii tworzenia koncernu multienergetycznego. Efektem podejmowanych w tym czasie działań był wybór na początku 2022 roku przez PKN ORLEN czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos. W 2021 roku koncern złożył także wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie PGNiG. W tym czasie kontynuowano inwestycje, ukierunkowane na wzrost zysków i poszerzenie oferty produktowej.

"Mocny akcent położono na rozwój projektów offshore, m.in. zawarto partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na morzu. Uruchomiono również program +Hydrogen Eagle+, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem" - poinformowała spółka.

Dodała, że koncern zaangażował się również w rozwój energetyki jądrowej, podpisując z firmą Synthos porozumienie o współpracy dotyczącej inwestycji w zeroemisyjne technologie jądrowe MMR i SMR. Rozpoczęto też realizację największej inwestycji PKN Orlen w ciągu ostatnich 20 lat - budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 proc. zdolności produkcyjne nawozów azotowych.

Zgodnie ze strategią, intensywnie rozwijano obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „ORLEN Paczka", wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu". Koncern sfinalizował również transakcję kupna 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce - podała spółka.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama