Reklama

Wiadomości

Grupa Orlen pokazała wyniki za 2022 rok

Fot. twitter.com/PKN Orlen

Połączona Grupa Orlen wypracowała w czwartym kwartale 2022 przychody na poziomie ponad 100 mld zł, z których 8 proc. to zysk netto w wysokości 8,1 mld zł - poinformowała w piątek spółka. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energi, Lotosu oraz PGNiG.

Reklama

W czwartym kwartale 2022 r. Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 102,3 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 16,1 mld zł i zysk netto w wysokości 8,1 mld zł - poinformowano. Wyniki zostały oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG - dodano.

Reklama

Czytaj też

Reklama

W komunikacie zaznaczono, że na wynik Grupy Orlen w czwartym kwartale niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Jednocześnie dodano, że ceny paliw w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energa, Lotos oraz PGNiG.

"Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodał, że wypracowane zyski są inwestowane. "Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podkreślił Obajtek.

Podkreślił, że w efekcie połączenia w tym roku Grupa przeznaczy prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki.

W komunikacie zauważono, że pozytywny wpływ fuzji na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: obszar rafinerii, który zanotował wolumenowo o ponad 40 proc. wyższą sprzedaż rok do roku oraz silny segment wydobycia ropy i gazu na świecie z łącznymi zasobami wydobywalnymi 2P na poziomie 1,3 mld boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

W czwartym kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Oceniono, że na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy Orlen wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98 proc. wykorzystania mocy. W czwartym kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43 proc. rdr, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30 proc., oleju napędowego o 53 proc., LPG o 61 proc., paliwa lotniczego JET o 40 proc., przy niższej sprzedaży COO o (-) 3 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75 proc., w Czechach o 14 proc., a na Litwie o 3 proc.

Czytaj też

Koncern podkreśla, że wszystkie rafinerie Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie pracowały w czwartym kwartale niemal na 98% swoich mocy oraz że tylko ok. 10% ropy przerabianej w Grupie ORLEN pochodzi z kierunku rosyjskiego podczas gdy w 2015 r. udział ropy rosyjskiej w polskich rafineriach wynosił blisko 100%.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. Jak wskazano, jest to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73 proc. rdr, w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3 proc. i kondensatu gazowego o 42 proc. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł - przekazano. "Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego PKN Orlen, zgodnie z założeniami strategicznymi, inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling" - napisano.

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej i po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17 proc. wyższa rdr. Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w czwartym kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 2 proc.Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów rdr. Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy LOTOS, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci Orlen w regionie funkcjonuje łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie minus 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę Orlen na koniec 2022 r. wyniósł 28,7 TWh, tym samym stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97 proc.

Czytaj też

W całym 2022 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł i zysk netto w wysokości 21,5 mld zł. Wyniki oczyszczono o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy Lotos i PGNiG.

Wyniki są rekordowe, ale Grupa Orlen nie jest wyjątkiem. Spółki naftowo-gazowe na całym świecie notują wysokie dochody. Hiszpański Repsol w 2022 roku osiągnął zysk netto na poziomie ponad 19 miliardów złotych (4,35 mld USD). To o 71% więcej niż w 2021 roku, gdy zarobił 10 miliardów złotych.

Brytyjsko-holenderski Shell w 2022 roku osiągnął zysk netto na poziomie 171 miliardów złotych (40 mld USD) - podwoił wynik z 2021 r. Z kolei Norweski Equinor w 2022 roku zarobił 126,3 mld złotych (28,7 mld USD). To ponad 120 proc. więcej niż w 2021 roku.

Wszystkich pobił jednak amerykański Exxon Mobil, który w 2022 roku po raz pierwszy w historii miał ponad 240 mld PLN zysku netto (56 mld USD).  Exxon Mobil uzyskał o ponad 11 mld USD wyższy zysk niż w rekordowym 2008 roku. Dla porównania – w 2021 roku koncern zarobił „tylko" 23 mld USD. Brytyjskie BP w 2022 r. osiągnęło ponad 120 mld PLN zysku netto (27,7 mld USD). To ponad dwa razy więcej niż w poprzednim roku.

PKN Orlen to największy koncern multienergetyczny w Polsce, dostarczający paliwa i energię elektryczną. W listopadzie 2022 r. spółka formalnie zakończyła proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Obie spółki prowadzą działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy naftowej i gazu w Polsce i Norwegii. Do grupy Orlenu należy też Energa - producent energii elektrycznej. Orlen jest także importerem ropy naftowej i paliw do Polski.

Źródło:PAP / Energetyka24
Reklama

Komentarze

    Reklama