Reklama

Ropa

PERN: cztery nowe zbiorniki na ropę będą gotowe w październiku

Fot. PERN
Fot. PERN

W ramach rozbudowy morskiego Terminala Naftowego PERN w Gdańsku cztery zbiorniki na ropę naftową, w tym trzy o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy oraz jeden o pojemności 45 tys. metrów sześc. zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku – podała spółka.

PERN zapowiedział jednocześnie, iż ostatni zbiornik w ramach rozbudowy jego gdańskiego Terminala Naftowego, czyli piąty o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostanie włączony do infrastruktury w sierpniu 2021 r. 

Jak przypomniał PERN, odpowiadając na pytania PAP, projekt rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku rozpoczął się na początku 2019 r. i zakłada budowę pięciu zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 390 tys. metrów sześc. Obecnie obiekt, największy tego rodzaju w Polsce, służący do składowania i blendowania (mieszania - PAP) ropy naftowej, posiada sześć zbiorników, każdy o pojemności 62,5 tys. metrów sześc. oraz infrastrukturę towarzyszącą, jak np. rurociągi. 

PERN podkreślił, że rozbudowa jego Terminala Naftowego w Gdańsku to odpowiedź spółki na wyzwania, przed którymi stoi jej grupa kapitałowa, jak np. rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej. „Terminal pozwoli na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu, zwiększy możliwości separacji różnych jej gatunków, a także zapewni nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską” – zaznaczyła spółka. 

W ten sposób, jak wskazał PERN, „zostanie zwiększona możliwość dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie ropy i paliw”. Spółka zwróciła przy tym uwagę, że rozbudowa pojemności jej gdańskiego Terminala Naftowego należy do realizowanego przez nią programu Megainwestycje, który wynika z przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 r. „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, a także ujęty został w strategii PERN do 2022 r.

„Cztery zbiorniki, trzy o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy oraz jeden o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku. Ostatni zbiornik, o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 r.” – zapowiedział PERN, odnosząc się do harmonogramu rozbudowy gdańskiego Terminala Naftowego. 

Spółka wyjaśniła, iż w ramach tej inwestycji został zakończony już montaż konstrukcji stalowej czterech pierwszych zbiorników oraz próba hydrostatyczna zbiornika o pojemności 45 tys. metrów sześc. - „z wynikiem pozytywnym”; na kolejnych trzech zbiornikach trwają prace przygotowawcze do prób hydrostatycznych.

Jak podał PERN, rozpoczęcie prac budowlanych związanych z piątym zbiornikiem, o pojemności 45 tys. metrów sześc., było możliwe dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej na głębokości 4 do 10 metrów „w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża, zasypanego później na etapie refulacji”. „Wykonano już fundament żelbetowy i piaskowy zbiornika. Na początku czerwca planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej” – dodała spółka. 

PERN przypomniał, że wykonawcą rozbudowy jego gdańskiego Terminala Naftowego jest konsorcjum Naftoremont–Naftobudowa, jako lider oraz firma Agat, jako partner, natomiast inżynierem budowy jest Bilfinger Tebodin Poland, a projektantem PGNiG Gazoprojekt. 

Jako ciekawostkę PERN podał m.in., że zbiornik o pojemności 100 tys. metrów sześc. – a takie właśnie obiekty powstają m.in. w Terminalu Naftowym spółki w Gdańsku - zmieściłby zawartość 1176 wagonów cysternowych, przy czym składający się z nich pociąg miałby długość 20 km; z kolei stal użyta do wybudowania wszystkich pięciu nowych zbiorników wystarczyłaby do wzniesienia dwóch wież Eiffla.

PERN przypomniał, że realizowany tam program Megainwestycje to nie tylko budowa kolejnych zbiorników magazynowych na ropę naftową w Terminalu Naftowym, ale także rozbudowa bazy surowcowej zlokalizowanej także w Gdańsku o dwa zbiorniki po 100 tys. metrów sześc. każdy. Dodał, iż program obejmuje również rozbudowę baz paliw: w pierwszym zrealizowanym etapie o 128 tys. metrów sześc., w drugim, który jest obecnie realizowany - o 222 tys. metrów sześc. oraz w trzecim planowanym, który aktualnie, zgodnie z ogłoszonym niedawno przetargiem na projekt, zakłada budowę 15 zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześć. Program Megainwestycji to także, jak zaznaczyła spółka, budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia oraz drugiej nitki magistrali naftowej Gdańsk-Płock. 

„Wszystkie te projekty są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski” – podkreślił PERN.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka posiada na terenie kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy paliwowe. PERN zarządza również morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego do Polski tankowcami. 

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych. 

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł. (PAP)

Źródło:PAP

Komentarze