Ropa

NIK przyjrzy się fuzji Orlenu i Lotosu

Fot. www.nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w komunikacie, że w związku z licznymi wnioskami i zapytaniami przyjrzy się warunkom połączenia PKN Orlen i Lotosu.

"Jako Prezes NIK postanowiłem rozpatrzeć przesłane wnioski i zapytania w trybie pilnym, w tym celu zwróciłem się do Senatu RP o dostarczenie nagrania z posiedzenia pięciu połączonych komisji Ustawodawczej, Budżetu i Finansów Publicznych, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu z dnia 16 grudnia 2022 r. oraz wszelkich dokumentów, ekspertyz i opinii będących w posiadaniu Senatu i jego organów, a dotyczących legalności i gospodarności  przeprowadzonych transakcji" - mówi Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

NIK przeprowadzi kontrolę w zakresie „zbadania prawidłowości dotyczących procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen S.A. i Lotos S.A., wraz ze sprzedażą dotychczasowych składników majątkowych obu ww. spółek, ze szczególnym uwzględnieniem legalności wyżej wymienionych działań". (NIK)

Czytaj też

Komentarze