Reklama

Elektroenergetyka

Reforma ETS: Polski Komitet Energii Elektrycznej aktywny w Brukseli

Już w tym tygodniu Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zaprezentuje na forum europejskim swoje stanowisko odnośnie unijnej polityki klimatycznej. 16 marca jego przedstawiciele spotkają się z europarlamentarzystami z dwóch komisji: do spraw przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) oraz do spraw ochrony zdrowia publicznego, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa żywności (ENVI). Dyskusja będzie dotyczyła reformy systemu EU ETS (unijnego systemu handlu emisjami) oraz mechanizmów kompensacyjnych. 

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest współorganizatorem wydarzenia. Stanowisko stowarzyszenia zaprezentuje jego prezes, Marek Woszczyk.

Przede wszystkim konkurencyjność

W dyskusji o unijnej polityce klimatycznej PKEE kładzie duży nacisk na kwestie konkurencyjności. Obciążenie firm z Unii Europejskiej zbyt kosztownymi wymogami znacznie utrudni im rywalizowanie z przedsiębiorstwami spoza Wspólnoty.

Zdaniem PKEE konieczne jest również wzięcie pod uwagę warunków, jakie panują w poszczególnych państwach członkowskich. Chodzi tu przede wszystkim o dostęp do własnych złóż paliw. 

Polski Komitet Energii Elektrycznej podkreśla znaczenie systemu derogacji, który powinien stymulować inwestycje w elektroenergetyce. Stowarzyszenie zwraca uwagę na konieczność zapewnienia jak najniższych cen energii, które będą stymulować rozwój sektora.

Przedstawiciele KE, branży i europosłowie

Patronat nad spotkaniem w Parlamencie Europejskim objęło trzech europosłów: Zbigniew Krasnodębski (frakcja Europejskich Konserwatystów i reformatorów), Dan Nica (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów) oraz Karl-Heinz Florenz (Europejska Partia Ludowa). Oprócz Marka Woszczyka, swoje wystąpienia wygłoszą Jerzy Buzek (członek ITRE), Hans ten Berge (przedstawiciel Eurelectric – stowarzyszenia sektora elektroenergetycznego w UE) oraz Jos Delbeke, dyrektor generalny DG Clima (departament KE zajmujący się kwestiami klimatycznymi).

Michał Kołodyński

Zobacz także: Szwedzcy ministrowie wzywają do reformy ETS

Komentarze