Reklama

Gaz

PSG otrzyma ponad 115 mln zł na dofinansowanie inwestycji

Fot. www.psg.pl
Fot. www.psg.pl

Polska Spółka Gazownictwa, stanowiąca część grupy kapitałowej PGNiG, podpisała z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 115,21 mln zł. 

Umowy dotyczą dofinansowanie w ramach działania 7.1. - Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Oś priorytetowa VII - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na realizację projektów:

 1. Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 73 km sieci gazowej. Na terenie gmin Słopnice i Kamienica (pow. limanowski) zostanie wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia, natomiast na terenie gmin Kamienica, Łącko (pow. nowosądecki), Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem oraz gminy Szczawnica (pow. nowotarski) gazociąg średniego ciśnienia.  W gminie Kamienica wybudowana zostanie stacja redukcyjno-pomiarowa. Sieć gazowa rozdzielcza średniego ciśnienia oraz przyłącza ujęte w projekcie zlokalizowane zostaną na terenie miasta Szczawnica.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 39,98 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 23,71 mln zł.

2. Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 57 km sieci gazowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Trasa gazociągu będzie przebiegać przez powiat sandomierski (miasto Sandomierz oraz gminy Samborzec, Obrazów, Wilczyce), powiat opatowski (gminy Ożarów, Wojciechowice) oraz  powiat ostrowiecki (miasto i gmina Ćmielów oraz gminy Bodzechów i miasto Ostrowiec Świętokrzyski). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 155,43 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 80,65 mln zł.

3. Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 33 km sieci gazowej na obszarze terenie województwa podlaskiego. Inwestycja umożliwi gazyfikację południowych osiedli miasta Białystok oraz gmin powiatu białostockiego: Wasilków, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Zabłudów i Supraśl. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 21,18 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,10 mln zł.

4. Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 25 km sieci gazowej na obszarze terenie województwa podlaskiego. Gazociągu zostanie zlokalizowany w powiecie bielskim, w mieście Bielski Podlaski, gminie wiejskiej Bielsk Podlaski (miejscowości: Malinowo, Stryki i Augustowo) oraz gminie Wyszki (miejscowości: Wyszki, Pulsze, Niewino Borowe, Niewino i Kamieńskie). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 22,48 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,75 mln zł.

Zobacz także: Szczerski: USA ważnym ogniwem bezpieczeństwa energetycznego Europy

Zobacz także: Trump: USA nigdy nie będą nikogo szantażować dostawami energii

Komentarze