Reklama

Elektroenergetyka

PSE przebuduje linię energetyczną na potrzeby ŚDM

W ciągu najbliższych dni ruszą prace związane z przebudową linii 220 kV relacji Skawina – Wanda, Wanda – Lubocza, Skawina – Klikowa w Brzegach, w Gminie Wieliczka. Warunkiem rozpoczęcia robót było przekazanie przez Gminę Wieliczka kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., co nastąpiło 6 maja br. Uzgodnione zostały również warunki finansowania prac dodatkowych pomiędzy PSE SA, UG Wieliczka i Wykonawcą przebudowy.

Zaplanowana do realizacji przez PSE S.A. przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), jest realizowana na wniosek Gminy Wieliczka i ma na celu usunięcia kolizji, która umożliwi optymalne wykorzystanie tych nieruchomości dla przyszłych inwestycji w Gminie oraz przyczyni się do efektywniejszego zorganizowania uroczystości związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, którego mają się odbyć na tym terenie.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Stronami Umową, wszystkie koszty przebudowy kolizji ponosi w całości Gmina Wieliczka, co jest standardowo przyjętym w PSE S.A. rozwiązaniem w sytuacjach kiedy przebudowa ma nastąpić na wniosek podmiotu zewnętrznego w związku z planowaną zmianą zagospodarowania nieruchomości.

Dotychczas, z powodu braku kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., które zobowiązana była przekazać Gminę Wieliczka, Spółka nie mogła realizować prac związanych z przebudową i przyłączeniem nowego odcinka linii 220 kV do sieci przesyłowej. Niezbędne było także uzgodnienie warunków finasowania prac dodatkowych wynikających z braków w dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Gminę.

Spełnienie przedmiotowych uwarunkowań umożliwiło rozpoczęcie prac związanych z przebudową linii. Spodziewany termin ich zakończenia w terenie to koniec maja br. 

Zobacz także: Rządowy audyt w energetyce. Dlaczego nie sięgnięto do raportów NIK?

Zobacz także: Zakończono łączenie rosyjskich elektrowni z Krymem

Reklama

Komentarze

    Reklama