Reklama

Elektroenergetyka

PSE chcą zoptymalizować procesy inwestycyjne

Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Blisko 6 mld zł zamierzają przeznaczyć Polskie Sieci Elektroenergetyczne w latach 2017-2021 na  budowę i modernizację stacji i linii przesyłowych. Spółka wdrożyła Nowy Model Realizacji Inwestycji, który pozwoli zoptymalizować przebieg procesów inwestycyjnych i zapewnić ich pełną transparentność. 12 lipca 2017 r. eksperci PSE na spotkaniu z potencjalnymi kontrahentami przedstawili plany inwestycyjne spółki oraz nowe zasady kontraktacji.

Wprowadzane przez PSE rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i poprawę jego efektywności. Projekty budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej będą w związku z tym realizowane tzw. metodą zwinną, która zapewnia elastyczność i przejrzystość procesu inwestycyjnego.

Dotyczy to przede wszystkim zasad zarządzania projektami i portfelem inwestycyjnym. Wdrożony przez PSE jasny cykl życia projektu inwestycyjnego umożliwi efektywną współpracę kadry zarządzającej inwestora i wykonawcy, łatwiejszy monitoring ryzyk projektowych i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie.

"Wyznaczamy konkretne role w tym procesie i jasno wskazujemy odpowiedzialność za realizację określonych celów projektowych. Podejście takie zapewni z jednej strony pełny przegląd sytuacji i kontrolę działań poszczególnych uczestników procesu, z drugiej pozwoli lepiej diagnozować i zarządzać ryzykami w całym łańcuchu projektu" - wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Strategiczne wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania procesem inwestycyjnym zapewni utworzona w ramach struktury PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI). Jednostka została wyposażona w kompetencje projektowe, prawne, techniczne i finansowe niezbędne do wsparcia procesu realizacji inwestycji.

Wdrażana przez PSE zmiana podejścia z procesowego na projektowe ma swoje przełożenie także na  wykonawców inwestycji. "Współpraca z firmami wykonawczymi jest jednym z najważniejszych czynników powodzenia całego przedsięwzięcia inwestycyjnego i mamy tego pełną świadomość – podkreślił Kaczmarek. "Dlatego też, aby poprawić skuteczność realizacji założeń inwestycyjnych, wprowadzamy zmiany w zapisach umownych, czy procedurach akceptacji podwykonawców. Stosując w przetargach np. kryteria pozacenowe chcemy zagwarantować jak najwyższy standard i efektywność w realizacji poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego" – dodał.

W ocenie Dyrektora Zarządzającego CJI, wprowadzane mechanizmy współpracy z PSE powinny przyczynić się także do rozwoju firm działających w sektorze wykonawczym oraz dalszego podnoszenia jakości i standardu ich oferty. Na zaproszenie PSE w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu firm budowlanych zainteresowanych współpracą przy realizacji nowych inwestycji spółki.

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, zarządza obecnie portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania. Budżet zadań inwestycyjnych do 2022 r. wynosi 9,61 mld zł. 

Zobacz także: Polskie firmy mają kłopot z obniżaniem kosztów energii

Zobacz także: Siemens pozywa rosyjską spółkę

Komentarze