Reklama

Chemia

Przemysł chemiczny motorem napędowym polskiej gospodarki

Fot. www.anwil.pl
Fot. www.anwil.pl

Przemysł chemiczny ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, generując 13% globalnej produkcji oraz 11% miejsc pracy - podkreślał Maciej Kropidłowski, Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Technologii w PKN Orlen, podczas wystąpienia na Kongresie Polska Chemia w Toruniu.

Na początku swojej prezentacji Maciej Kropidłowski zwrócił uwagę, że elektromobilność jest procesem, którego istnienia nie da się już negować, należy raczej pracować nad wykorzystaniem szans, które pojawiają się w związku z jego rozwojem. Podkreślił równocześnie, że „To nie będzie tak, że nagle jutro wszyscy zaczniemy jeździć samochodami elektrycznymi”, uczulając audytorium, że czeka nas długotrwały proces, który poprzedzi prawdopodobnie wzrost popytu na ropę naftową.

Odnosząc się do kondycji polskiego sektora chemicznego dyrektor Kropidłowski podnosił kilkukrotnie jego znaczenie dla krajowej gospodarki: „Polska rozwija się szybciej, niż Europa zachodnia i centralna, jednocześnie wskaźnik konsumpcji tworzyw sztucznych jest u nas wciąż niższy, niż na tzw. Zachodzie. Sektor chemiczny, w którym m.in. działa PKN Orlen, jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, generuje ok. 13% produkcji przemysłowej w globalnym ujęciu i zapewnia 11% miejsc pracy”.

Opinia przedstawiciela polskiej spółki znajduje odzwierciedlenie w przytoczonych przez niego danych: „Rozwój branży chemicznej umożliwia wzrost innych sektorów gospodarki. Wartość dodana to ok. 14,5 mld zł, a łączny efekt dla gospodarki to ok. 25 mld zł rocznie” - wyliczał Kropidłowski.

Odnosząc się do inwestycji PKN Orlen w segmencie downstream Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Technologii zauważył, że spółka inwestuje w nim ok. 3,8 mld zł rocznie - połowę na rozwój i połowę na działania odtworzeniowe oraz obligatoryjne.

„Reagujemy na to, jak zmienia się świat, dla produktów masowych mamy doskonałość operacyjną i wprowadzanie bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dla produktów specjalistycznych - poszukiwanie nisz rynkowych o dużym potencjale wzrostu” - wyliczał Maciej Kropidłowski.

Zobacz także: Jasiński: Polska chemia potrzebuje rozwoju innowacyjności

Zobacz także: Orlen: Dywersyfikacja dostaw surowców ważna dla polskiej chemii

Komentarze