Reklama

OZE

Program edukacyjny Taurona pomoże w walce ze smogiem

Fot. Tauron
Fot. Tauron

21 marca w Katowicach Tauron zaprezentował nowy program edukacyjno-ekologiczny pn. ODDYCHAJ POWIETRZEM. W ramach działań przewidziano szereg prelekcji na temat sposobów walki ze smogiem, w tym zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.

Tauron po raz kolejny prowadzi program działań zwalczających tzw. niską emisję. Akcje w centrach miast, na południu Polski, mają na celu uświadomienie skali problemu oraz promocję rozwiązań technologicznych, przeciwdziałających niebezpiecznemu zjawisku smogu. W ramach kampanii organizowane będą przez cały rok liczne wydarzenia edukujące, w tym zostanie uruchomiony portal internetowy o problematyce antysmogowej. Pierwszym miastem na drodze Programu Oddychaj Powietrzem są Katowice, a w nim znamienici goście: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Jacek Kleszczewski oraz prezes Korporacji Kominiarzy Polskich Waldemar Drożdżol. Swoje wsparcie dla inicjatywy Taurona okazał Grzegorz Tobiszowski Wiceminister Energii.

,,Bardzo się cieszę z inicjatywy Taurona, która nie tylko edukuje, ale także promuje nowoczesne i czyste technologie a także surowce, które mogą być wykorzystywane do ogrzewania śląskich gospodarstw domowych. To pierwszy tak szeroko przygotowany program, który realnie zakłada skuteczną walkę ze smogiem i daje impuls do działania. Uświadamia mieszkańcom naszej aglomeracji, że tylko stosowanie nowych technologii i właściwych surowców może sprawić, że województwo śląskie będzie bardziej przyjazne niż do tej pory. Dzisiejsze rozwijające się, zaawansowane technologie oraz innowacje w energetyce, dają nam silny oręż w walce z niską emisją"– mówi Grzegorz Tobiszowski.

Zobacz także: Energa: audyt emisji dwutlenku węgla przebiegł pomyślnie

Całodzienne wydarzenie o charakterze informacyjno-edukacyjnym zostało skierowane do mieszkańców Katowic i całej aglomeracji. W programie przewidziano liczne atrakcje m.in. gry i zabawy, edukacyjne, puzzle, gry planszowe, pogadanki na temat przyczyn powstawania i możliwości walki ze smogiem. Odwiedzający namiot Taurona na katowickim rynku mogli na miejscu bezpłatnie poddać się badaniu spirometrycznemu, które jest pierwszym etapem w diagnozowaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP. Konsultanci Taurona informowali mieszkańców o przyczynach i skutkach niskiej emisji i smogu oraz o sposobach walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem, dodatkowo było można uzyskać instruktaż dotyczący montażu czujek czadu.

,,Tauron już od 2012 roku angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia z niskiej emisji. Swoim klientom oferuje alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych zauważamy rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania. Jest jeszcze jednak sporo do zrobienia w tym obszarze i dlatego w roku 2017 podeszliśmy do tego problemu systemowo. Przygotowaliśmy kompleksowy Program, który  ukierunkowany jest zarówno na edukację i informowanie, jak i na przygotowanie konkretnych rozwiązań systemowych w postaci oferty Taurona"mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Przyczyną smogu w Polsce jest w 80 procentach  tzw.  "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin.

Najlepszym sposobem wyeliminowania problemu smogu jest zmiana ogrzewania na ekologiczne, czyli takie, które najmniej wpływa na środowisko.

Takim ogrzewaniem jest bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez Tauron Ciepło. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. W grudniu 2016 roku Tauron Ciepło złożył wnioski o dofinansowanie swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji  w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020. Łącznie w ramach Programu Tauron Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku. W perspektywie oznacza to roczną redukcję około 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze.

,,Trzeba podkreślić, że problem niskiej emisji nie kończy się wraz z pierwszym dniem wiosny. Ten temat jest aktualny cały rok, dlatego tym chętniej biorę udział w takich, jak ta akcjach. Ważne, by mieszkańcom cały czas uświadamiać, jak można walczyć ze smogiem, a przede wszystkim - jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Niestety, statystyki mijającej właśnie zimy pokazują, że cichy morderca, jakim jest czad, nadal atakuje. A wystarczy zaopatrzyć się w czujkę, by zminimalizować zagrożenie" – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Tauron zapewnia szerokie spektrum możliwości w zakresie ekologicznego ogrzewania. Wybór zależy od możliwości technicznych (np. dostępu do sieci), potrzeb oraz zasobności portfela. Do takich sposobów ogrzewania należy m.in. korzystanie z kotłów gazowych czy nowoczesnych kotłów na ekogroszek. Ekogroszek od Taurona pochodzi wyłącznie z polskich kopalń należących do Grupy Tauron i jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie ograniczania niskiej emisji, która jest w głównej mierze spowodowana spalaniem śmieci.

Wydarzenie w Katowicach jest pierwszym z szeregu różnorodnych działań antysmogowych zaplanowanych przez Tauron w ramach Programu ODDYCHAJ POWIETRZEM na najbliższy rok. Z początkiem kwietnia zaplanowano kolejny event w Krakowie.

Reklama

Komentarze

    Reklama