Reklama

OZE

Energa: audyt emisji dwutlenku węgla przebiegł pomyślnie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Pomyślnie zakończono cykl audytów emisji dwutlenku węgla w elektrociepłowniach należących do Energa Kogeneracja. Uzyskana pozytywna weryfikacja jest podstawą do umorzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystane zostały przydzielone uprawnienia i po zakupie na giełdzie uzupełniających jednostek firma spełnia zobowiązania wobec wymagań prawnych związanych z europejskim systemem handlu emisjami (EU ETS). System ten ma na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i ograniczenie efektu cieplarnianego.

,,Pozytywna weryfikacja, przeprowadzona przez niezależną i profesjonalną instytucję audytującą potwierdziła poprawność rocznego sprawozdania oraz procedur monitorowania i raportowania emisji CO2 obowiązujących w Energa Kogeneracja" – mówi Krzysztof Żochowski, prezes Energa Kogeneracja sp. z o. o. ,,Obecnie dla spółek wytwarzających ciepło i energię elektryczną z paliw kopalnych koszty emisji CO2 są nieuniknione. Naszym zadaniem, jako wytwórcy, jest z jednej strony prowadzenie działań ograniczających negatywny wpływ emitowanych przez nas substancji na środowisko, z drugiej - konieczność zabezpieczenia niezawodności dostaw ciepła przy zachowaniu akceptowalnego poziomu cenowego".

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.– należąca do Grupy Energa - od 2005 r. uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji EU ETS (European Union Emissions Trading System). System ten ma na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i ograniczenie efektu cieplarnianego. Objęte są nim konkretne instalacje, które emitują dwutlenek węgla. W Energa Kogeneracja są to elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu i Żychlinie, w których emisja CO2 pochodzi ze spalania węgla i oleju opałowego do celów energetycznych. W przypadku stosowania biomasy jako paliwa, np. blok BB20p w Elblągu, emisja CO2 z takiego paliwa jest traktowana jako neutralna dla środowiska i przyjmuje się, że wynosi zero. Pozostałe ciepłownie należące do Energa Kogeneracja – ciepłownia w Wyszogrodzie i elektrociepłownia w Winnicy, są małymi instalacjami wytwórczymi i nie podlegają regulacjom EU ETS.

Zobacz także: Raport: emisje dwutlenku węgla w energetyce mogą zniknąć do 2060 r.

,,Dla każdej z instalacji objętej EU ETS jesteśmy zobowiązani do szczegółowego obliczania i ewidencji ilości zużytych paliw oraz wyemitowanego dwutlenku węgla. Wszystkie wymagane dane są umieszczane w <<Rocznym raporcie na temat wielkości emisji>>. Raport wraz z <<Procedurą monitorowania i raportowania emisji CO2>>podlega weryfikacji przez niezależnego audytora posiadającego kompetencje i uprawnienia" – mówi Antoni Drzeżdżon, Kierownik Biura ds. Rozliczania Produkcji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ,,W tym roku weryfikację raportów dla EKO przeprowadziło TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W lutym zakończono coroczny cykl audytów. Wynik jest dla nas pomyślny. Łączna emisja CO2 za 2016 r. wynosiła 318 tys. ton. Mając do dyspozycji przydzielone bezpłatne uprawnienia oraz zakupione na giełdzie, umorzymy dostępne jednostki uprawnień i wypełnimy nasze zobowiązana wobec wymagań prawnych związanych z EU ETS".

Obliczenie emisji i weryfikacja raportu to pierwszy etap spełnienia obowiązków wynikających z EU ETS. Następnie, zgodnie z zasadami EU ETS, dla każdej tony wyemitowanego CO2 spółka jest obowiązana do tzw. umorzenia jednego uprawnienia do emisji EUA (European Union Allowances). Za 2016 rok Energa Kogeneracja musi więc umorzyć 318 tys. uprawnień EUA. Pewną liczbę uprawnień do emisji instalacje otrzymują bezpłatnie w ramach przyznanych derogacji, jednak w obecnym okresie, liczba ta nie pokrywa całej emisji CO2. Różnicę liczby uprawnień wynikającą z emisji CO2 a liczbą otrzymanych bezpłatnych uprawnień do emisji, spółka musi zakupić na giełdzie towarowej prowadzącej handel takimi uprawnieniami, np. giełda EEX (European Energy Exchange) we Frankfurcie, lub ICE (Intercontinental Exchange) w Londynie. Ceny uprawnień, podobnie jak inne produkty notowane na giełdach, kształtują się na podstawie aktualnego popytu i podaży. Zakup uprawnień zwiększa koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Na potrzeby rozliczenia emisji w 2016 roku. EKO zakupiła ponad 170 tys. EUA i wypełni zwoje zobowiązana wobec wymagań prawnych związanych z EU ETS.

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji mają corocznie maleć, aż do 2020 roku. Po tym roku bezpłatne uprawnienia nie mają już być przydzielane, a cała emisja CO2 musi zostać umorzona uprawnieniami zakupionymi na giełdach. Aby zredukować koszty zakupu EUA, spółka musi przede wszystkim zredukować wielkość emisji CO2, co jest podstawowym celem systemu EU ETS. Taką redukcję można uzyskać poprzez zastosowanie paliwa i technologii emitujących mniej CO2 niż węgiel, w tym w szczególności biomasę lub gaz. Przykładem takiego działania jest blok biomasowy w Elblągu, wykorzystujący wyłącznie biomasę, który przejmując część produkcji ciepła pozwolił na redukcję emisji CO2 w Elblągu. Paliwa niskoemisyjne są znacząco droższe niż węgiel, a ich stosowanie, mimo zmniejszenia wydatków związanych z emisją CO2, zwiększa koszty produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Komentarze