Reklama

Górnictwo

Prezes Węglokoksu: "Rozważamy kolejne akwizycje w energetyce"

Węglokoks osiąga dodatnie wyniki finansowe, w tym także jako cała grupa kapitałowa. Niepokoić może jednak trend – od kilku lat nasze zyski są coraz mniejsze. Jest to związane z malejącym eksportem węgla, nadal pozostającym głównym biznesem spółki. Zadaniem, jakie sobie stawiamy jest odwrócenie tego trendu i powrót na ścieżkę wzrostu. Przewidujemy dalszą dywersyfikację przychodów, rozważamy kolejne akwizycje w branży energetycznej oraz stalowej - mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu Węglokoksu.

Jak Pan ocenia obecną sytuację Węglokoksu? 

Węglokoks działa obecnie w trzech głównych obszarach – górniczym, hutniczym oraz energetycznym. Jeszcze kilka lat temu podstawową aktywnością Węglokoksu był eksport węgla, który z powodzeniem był realizowany przez ponad 60 lat. Jak wiemy, ten obszar naszej aktywności ma tendencję malejącą – w tym roku planujemy wyeksportować łącznie ok. 3,5 mln to węgla, a przypomnę, że ponad dekadę temu było to jeszcze ok. 18 mln ton.  Poprzednie Zarządy spółki odpowiednio wcześnie rozpoznały powyższy trend i podjęły działania inwestycyjne. Dzięki temu udało się zdywersyfikować przychody.

A jednak wszystkie w mniejszym lub większym stopniu związane z węglem. 

Tak, Węglokoks w ramach akwizycji nabywał spółki faktycznie związane bardziej lub mniej z górnictwem, np.: Hutę Łabędy, swego czasu głównego producenta obudów górniczych; spółkę Węglozbyt, sprzedającą węgiel na rynek krajowy; Zakład Wzbogacania Węgla  „Julian”. Do tego  także spółki ciepłownicze powstałe na bazie kotłowni kopalnianych, a ostatnio kopalnie Bobrek i Piekary. To wszystko  pozwoliło na budowę grupy kapitałowej, tworzącej pewien „łańcuch wartości” skupionych wokół węgla, zdolnej w znacznej mierze do rekompensowania spadku przychodów z eksportu węgla. 

Duża siła, ale i zagrożenia.

To prawda, tak uformowana grupa kapitałowa ma zasadniczą słabość - ze względu na mocne powiązania biznesowe z górnictwem jest nadzwyczaj wrażliwa na  problemy branży. Dlatego też w ostatnich latach Węglokoks znacząco angażował się w proces jej restrukturyzacj. Wszyscy mamy tu świadomość, że powodzenie tego procesu będzie mieć istotne znaczenie również dla spółek naszej grupy kapitałowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ze wszystkich spółek, które zaangażowały się w proces restrukturyzacji górnictwa, Węglokoks zaangażował największe środki finansowe - blisko 1,2 miliarda złotych. Jesteśmy największym udziałowcem Polskiej Grupy Górniczej. Obecnie wraz Eneą bierzemy udział w pracach analitycznych dotyczących możliwego zaangażowania się w restrukturyzację KHW. Wstępne analizy wskazują, że ze względu na nasze obecne zdolności finansowe, nie będziemy odgrywać w tym procesie wiodącej roli.    

Jakie są wyzwania przed nowym zarządem?

Węglokoks osiąga dodatnie wyniki finansowe, w tym także jako cała grupa kapitałowa. Niepokoić może jednak trend – od kilku lat nasze zyski są coraz mniejsze. Jest to związane z malejącym eksportem węgla, nadal pozostającym głównym biznesem spółki. Zadaniem, jakie sobie stawiamy jest odwrócenie tego trendu i powrót na ścieżkę wzrostu. Przewidujemy dalszą dywersyfikację przychodów, rozważamy kolejne akwizycje w branży energetycznej oraz stalowej.

Planujemy aktualizację obowiązującej strategii spółki do 2020 roku i to zadanie, jako nowy zarząd planujemy zrealizować do końca tego roku. Zakładamy, iż znajdą się w niej elementy dalszej dywersyfikacji biznesowej z dużym naciskiem na innowacyjność, wpisującą się w realizację rządowego „planu rozwoju”.  Wspomniana innowacyjność może dotyczyć wielu obszarów naszej obecnej i przyszłej aktywności.

W obszarze wewnętrznym funkcjonowania grupy kapitałowej  zmodyfikujemy obowiązującą „politykę korporacyjną”. Zapewne rozważymy wdrożenie w naszej grupie kapitałowej tzw. CUW-ów w kilku obszarach (na początek - kadry i szkolenia, zakupy grupowe, marketing z elementami PR i CSR), rozważymy też utworzenie grupy podatkowej  oraz na pewno powołamy komitety: inwestycyjny i budżetowy.  W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym  wyzwań nam zapewne nie braknie…

Zobacz także: Tobiszowski: JSW pozyskała ze sprzedaży aktywów 1 mld zł

Zobacz także: 10 rejonów kopalń pod szczególnym nadzorem WUG

Reklama

Komentarze

    Reklama