• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Prawie pół roku opóźnienia w rozbudowie Elektrowni Kozienice

  • Fot. ESA / esa.int

Konsorcjum Wykonawcze, odpowiadające za rozbudowę Elektrowni Kozienice, przedstawiło Grupie Enea propozycję zaktualizowanego Harmonogramu Realizacji Kontraktu. Zakłada ona przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku 1075 MW z dnia 21 lipca 2017 r. na dzień 19 grudnia 2017 r.

Propozycja przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji wynika z wskazanych przez Konsorcjum kwestii techniczno-organizacyjnych.

Przekazany przez Wykonawcę Harmonogram zostanie poddany analizie, zgodnie z obowiązującą umową. Analiza będzie dotyczyć w szczególności wskazanych przyczyn przesunięcia terminu, skuteczności zaproponowanych działań naprawczych oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Przeprowadzenie tak zaawansowanego technologicznie i złożonego projektu jak budowa bloku 1075 MW wymaga ścisłej współpracy Zamawiającego i Konsorcjum Wykonawczego w zakresie uzgodnień i właściwego monitorowania postępu prac. Oczekując zdecydowanych działań w realizacji, Enea oferuje Konsorcjum ścisłą współpracę i wsparcie w różnych sprawach związanych z organizacją procesu budowy.

Budowa bloku jest już bardzo zaawansowana. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest już gotowa w ponad 88%.

Obecnie na budowie trwają intensywne prace związane z zakończeniem montażu instalacji technologicznych. Niedawno z sukcesem zakończyło się kolejne, ważne zadanie na budowie bloku. Nastąpiło pierwsze zasilenie z transformatora rezerwowo-rozruchowego w rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych – podano napięcie 110 kV. Przygotowania do tego ważnego momentu trwały kilka tygodni i wymagały szeregu testów. Wydarzenie to było bardzo ważne dla realizacji projektu. Podanie napięcia otworzyło drogę do rozruchu testowego poszczególnych instalacji technologicznych nowego bloku. Rozruch pierwszych instalacji nastąpi jeszcze w tym roku. Ponadto do końca grudnia zakończone zostaną montaż i rozruch instalacji Stacji Przygotowania Wody, Systemu Sprężonego Powietrza oraz wywrotnicy wagonowej umożliwiającej rozładunek węgla. Gotowe są już młyny węglowe nowego bloku i trwa końcowy montaż zwałowarko-ładowarek.

Zobacz także: IEA: Niemcy największym konsumentem energii w Europie

Zobacz także: Gigantyczny generator dostarczony do Elektrowni Opole

Komentarze