Reklama

Atom

Polski atom: Kluczowe postępowanie jeszcze w tym roku

  • Stanowisko do testów strukturalnych 4693. Fot. NASA/MSFC/Emmett Given

Dzisiejszy „Puls Biznesu” informuje, że spółka PGE EJ 1, która odpowiada za budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej, rozesłała do potencjalnych wykonawców inwestycji tzw. formularze deklaracji. Jest to etap przygotowawczy do rozpoczęcia formalnego postępowania zintegrowanego.

23 sierpnia 2012 roku zarząd spółki przyjął strategię, która zakłada, że przeprowadzone zostanie jedno postępowanie, które obejmie swoim zakresem: dostawę technologii reaktora, generalne wykonawstwo, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania wraz z programem transferu kompetencji do PGE EJ 1, deklarację zapewnienia finansowania dłużnego od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych, zaangażowanie kapitałowe partnera strategicznego i/lub biznesowego i wynikające z niego prawo do części wyprodukowanej energii, długoterminowe dostawy paliwa.

W ostatnim tygodniu sierpnia Polska Agencja Prasowa informowała, że pierwszy blok elektrowni atomowej zostanie oddany do użytku nie w 2025 roku (na co wskazywałby oficjalny harmonogram) ale w latach 2027 - 2029. Na zagrożenie dla oficjalnych terminów (a w dalszej perspektywie realizacji całego przedsięwzięcia) zwracała uwagę również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pt. ,,Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej”. Podstawowymi przyczynami opóźnienia są m.in. niesprecyzowane (jak wskazuje NIK) źródła finansowania inwestycji oraz fakt, że pod koniec 2014 roku spółka PGE EJ1 zerwała umowę z firmą WorleyParsons (WP), wartą ponad 250 mln zł. Australijczycy byli odpowiedzialni m.in. za badania środowiskowe oraz lokalizacyjne. Ocenia się, że tylko ta decyzja może opóźnić realizację projektu o co najmniej dwa lata. 

Przypomnijmy, że „Program polskiej energetyki jądrowej” zakładał rozruch pierwszego bloku o mocy 3000 MW na początku 2025 r. Niestety w sierpniu Ministerstwo Gospodarki potwierdziło, że realizacja projektu będzie opóźniona o około cztery lata. Przewidywany udział atomu w produkcji energii elektrycznej ma wynieść docelowo ok. 19% w 2030 r.

Zobacz także: Polski atom: początek procedury oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz także: Polski atom opóźniony o 4 lata: wrogi lobbing, zagrożony model finansowania, brak odpowiedniego nadzoru

Komentarze