Reklama

Portal o energetyce

Polska: Polityka klimatyczna wymusza inwestycje

  • Oficjalny logotyp misji OA-7. Ilustracja: Orbital ATK
    Oficjalny logotyp misji OA-7. Ilustracja: Orbital ATK

Dostosowanie polskiej gospodarki do wymagań unijnej polityki klimatycznej będzie wiązało się z potrzebą dokonania inwestycji w specjalistyczne rozwiązania technologiczne - uważa Jerzy Pietrewicz, sekretarz stanu w MG.

Wiceminister wziął udział w V Europejskim Meetingu Gospodarczym pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030. Kosztowna ideologia czy pragmatyzm gospodarczy. Wybory i determinanty”. Spotkanie poświęcono przede wszystkim ocenie wspomnianego powyżej dokumentu, a także kwestiom dotyczącym strategii dla branży elektroenergetycznej. Rozmawiano również o tym, jak wdrażanie niskoemisyjnych zobowiązań wpłynie na konkurencyjność i perspektywy rozwoju unijnego przemysłu. 

Jerzy Pietrewicz przypomniał w swoim wystąpieniu, że jednym z istotnych elementów prawa wspólnotowego w odniesieniu do sektora energii, jest właśnie polityka klimatyczna UE - z którą nota bene wiąże spore nadzieje: „Dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska i klimatu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wiąże się z potrzebą inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie. Polska ma w ten sposób szansę unowocześnić swoje zaplecze technologiczne, poprawić bezpieczeństwo energetyczne oraz stworzyć wiele miejsc pracy” – powiedział.

Sekretarz stanu w MG podkreślił także, że rząd wnikliwie ocenia propozycje działań Komisji Europejskiej oraz stanowiska państw członkowskich: „Podejmujemy starania, aby przyjmowane rozwiązania uwzględniały specyfikę wszystkich członków UE, uwarunkowania krajowe oraz różne miksy energetyczne” – dodał. 

Zobacz także: Polacy chcą obecności państwa w energetyce

Zobacz także: Strategiczny plan Kremla: Zalać Europę paliwem

Reklama

Komentarze

    Reklama