Reklama

Portal o energetyce

Piotrowski: Polska energetyka potrzebuje poważnych inwestycji

Zmiany zachodzące na rynku energii, analiza nowych trendów oraz modeli biznesowych w tym obszarze, w kontekście procesów społecznych i gospodarczych to główne tematy odbywającej się w dniach 13-14 kwietnia 2016 r. XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER. W inauguracji wydarzenia 13 kwietnia 2016 r. udział wziął wiceminister energii Andrzej Piotrowski. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreślił, że Polska energetyka staje przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi zarówno z uwarunkowań europejskich, jak i krajowych. Wśród najistotniejszych wymienił m.in konieczność modernizacji sektora energetycznego związaną z zaostrzeniem standardów emisyjnych dla zanieczyszczeń innych niż dwutlenek węgla, zakończenie procesu budowy rynku wewnętrznego energii oraz zobowiązania związane z wdrożeniem pakietu klimatyczno-energetycznego i unijnej polityki środowiskowej.

Wiceminister Piotrowski podkreślił, że wyzwania te będą w najbliższych latach wymagać inwestycji w sektorze energetycznym. "Potrzebne są inwestycje w nowe bloki energetyczne, OZE oraz rozbudowę i modernizację nie tylko infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, ale również sieci dystrybucyjnych ciepła dla konsumentów" – powiedział. Zaznaczył, że działanie te muszą brać pod uwagę potrzeby konsumentów oraz skutki gospodarcze i społeczne. "Poszukując efektywnych źródeł energii musimy również brać pod uwagę ich ekonomiczną i inwestycyjną opłacalność" – ocenił.

Zobacz także: Sejm debatował o wojnie naftowej. „Uszkodzenie naftoportu i wstrzymanie dostaw”

Zobacz także: Kurtyka: modernizacja energetyki w zgodzie z megatrendami światowymi

Komentarze