Gaz

Piotr Woźniak członkiem rady nadzorczej PGNiG

  • Fot. Kreatyw Media/Defence24.pl

Zarząd PGNiG poinformował, że 4 grudnia br. Skarb Państwa (większościowy akcjonariusz) powołał Piotra Woźniaka w skład rady nadzorczej spółki.

Powołanie nastąpiło na mocy § 35 ust. 1 statutu PGNiG: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”.

Piotr Woźniak w przeszłości był już związany z Polskim Gornictwem Naftowym i Gazownictwem - w latach 2000 - 2002 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlu i restrukturyzacji. W późniejszym okresie kariery pełnił również obowiązki ministra gospodarki (2005-2007), podsekretarza stanu i głównego geologa kraju (2011-2013) oraz szefa rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Zobacz także: 25-lecie Lotos Petrobaltic

Zobacz także: Ukraina obniża podatki dla sektora gazowego

Komentarze