Gaz

Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa

  • Image Credit: J. Sabak.

28 października br. w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa, powstałej na mocy Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz IGG z dnia 16 czerwca 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli nowo powołani członkowie Rady Konsultacyjnej, przedstawiciele Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie Prezesa IGG Mirosława Dobruta i Prezesa URE Macieja Bando. Na wstępie wręczono powołania Członkom Rady Konsultacyjnej, wśród których znaleźli się reprezentanci IGG, EWE energia Sp. z o.o., PGNiG, Duon Dystrybucja, Hermes Energy Group, Grupy Azoty, RWE Stoen Operator oraz Gaz - System.

Stosownie do porozumienia o współpracy, Rada Konsultacyjna opiniować będzie projekty dotyczące podstawowych zasad kształtowania rynku paliw gazowych z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych, w tym regulacji Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania poruszono kwestie dotyczące obszaru współpracy podmiotów rynkowych z operatorami systemów: przesyłowego i dystrybucyjnych. Rozmawiano także o stanie rynku gazu w Polsce oraz konieczności zapewnienia warunków do jego rozwoju. Podjęta problematyka dotyczyła również taryf gazowych, obowiązku utrzymywania rezerw przy imporcie ponad 100 mln m3 gazu rocznie i jego wpływu na konkurencyjność rynku. Uczestnicy spotkania omówili również zagadnienie „socjalizacji” kosztów utrzymania gazoportu. 

Wśród wiodących wątków dyskusji znalazła się także tematyka zmiany sprzedawcy. Uczestnicy zapoznali się z planami i możliwościami działań edukacyjnych, marketingowych i PR na rzecz podniesienia wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz przysługujących odbiorcom praw.

Zobacz także: MŚ przygotowało "Białą księgę ochrony złóż kopalin"

Zobacz także: Platforma aukcyjna Gaz-Systemu zgodna z wymogami KE

Komentarze