Reklama

Gaz

PGNiG wyjaśnia kwestię nagród w EuRoPol Gazie

  • Od lewej: Piotr Orleański- wicedyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN i Zygmunt Rafał Trzaskowski- Dyrektor Generalny Hertz SystemsFot. Hertz Systems via Facebook
    Od lewej: Piotr Orleański- wicedyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN i Zygmunt Rafał Trzaskowski- Dyrektor Generalny Hertz SystemsFot. Hertz Systems via Facebook

W związku z artykułem pt. „Dziwne nagrody w EuRoPol Gazie” opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita, PGNiG wystosował specjalny komunikat, którego celem jest wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

EuRoPol Gaz S.A. jest miejscem gdzie spotykają się interesy polskie i rosyjskie, a każda decyzja wymaga jednomyślności obu stron. EuRoPol Gaz S.A. nie jest spółką działającą na zasadach rynkowych. Jest to jedyna w Polsce spółka, w działalności której uwzględnione muszą być nie tylko przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych krajowych przepisów prawnych, ale także postanowienia aktów międzyrządowych. 29 października 2010 r. w polsko-rosyjskim protokole międzyrządowym - na żądanie strony rosyjskiej - roczny zysk netto EuRoPol Gaz S.A. został ustalony na poziomie 21 mln zł netto. Oznacza to, że kalkulacja taryfy przesyłowej na kolejne okresy będzie musiała uwzględniać różnice pomiędzy określonym w umowie międzyrządowej docelowym poziomem zysku, a faktycznym wynikiem spółki w danym roku.

 

Zysk naliczony netto EuRoPol Gaz S.A. za rok 2015 wyniósł 78,46 mln zł, natomiast za rok 2014 - 31,74 mln zł. Decyzja o podziale zysku EuRoPol Gaz S.A. należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Każda decyzja podejmowana przez organy EuRoPol Gaz S.A. statutowo wymaga jednomyślności PGNiG S.A i rosyjskiego PSA Gazprom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. podejmuje decyzje wspólnie lub nie podejmuje ich w ogóle. Zgodnie ze statutem PGNiG S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. wymaga zaopiniowania przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. Pełna ścieżka korporacyjna w PGNiG S.A. została więc zrealizowana. 

 

Zarząd PGNiG S.A. w okresie grudzień 2015 - czerwiec 2016 r. skutecznie doprowadził do pełnej wymiany wszystkich dotychczasowych przedstawicieli strony polskiej w zarządach i radach nadzorczych spółek: EuRoPol Gaz S.A. i Gas-Trading S.A. Decyzje te spowodowane były jednoznacznie negatywną oceną ich dotychczasowej działalności. W efekcie po raz pierwszy w historii EuRoPol Gaz S.A., 5 z 9 członków Rady Nadzorczej tej spółki reprezentuje Grupę Kapitałową PGNiG S.A. Wymiana ostatniego 5 członka strony polskiej nastąpiła 21 czerwca 2016 r. i była spowodowana trwającą do dziś nagłą absencją chorobową poprzedniego przedstawiciela Gas-Trading S.A. w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. Dzięki temu zachowano większość strony polskiej w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. 

 

Nagrody, które otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. mają dwojakie źródło – nagrody z zysku i nagrody specjalnej. Nagrody z zysku – a nie za wypracowany zysk – były przyznane osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Natomiast nagrody specjalne przyznawane są proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w organach EuRoPol Gaz S.A. W związku z tym np. członkowie Rady Nadzorczej powołani przez PSA Gazprom, otrzymali nagrody za rok 2015 w pełnym wymiarze – czyli za cały rok. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołani przez PGNiG S.A. dnia 16 grudnia 2015 otrzymali nagrody za okres pełnienia funkcji w 2015 r. – to jest 15 dni. Ostatni członek Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołany 21 czerwca 2016 r. nie otrzymał nagrody specjalnej - ponieważ nie piastował funkcji w 2015 roku.

Zobacz także: Eni: nie jesteśmy zainteresowani Turkish Stream

Zobacz także: Duda: USA wspierają Polskę ws. Nord Stream II

Reklama

Komentarze

    Reklama