Reklama

Gaz

PGNiG wybuduje element Korytarza Północ-Południe

5 lutego 2016 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlano- montażowych dla gazociągu relacji Czeszów-Wierzchowice o średnicy 1000 mm i długości 14 km. Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą PGNiG Technologie S.A. Kontrakt ma wartość 49,9 mln zł netto. 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Czeszów–Wierzchowice jest ważnym elementem wzmocnienia energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstały na Dolnym Śląsku, nowy gazociąg Czeszów–Wierzchowice umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z krajów Unii Europejskiej i stanowić będzie element Korytarza Północ-Południe 

Inwestycja jest planowana do współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

Zobacz także: KE: Nord Stream II musi być zgodny z prawem UE

Zobacz także: Niezależność gazowa Ukrainy w zasięgu ręki

Reklama

Komentarze

    Reklama