• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG tworzy firmę ubezpieczeniową. Co ze współpracą z PZU?

  • Putin i Łukaszenka w Soczi- fot. kremlin.ru

PGNiG S.A. uzyskało 4 października 2016 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - Polski Gaz TUW.

Polski Gaz TUW będzie ubezpieczał majątek Grupy Kapitałowej PGNiG.  Cały portfel dotychczasowych ubezpieczeń Grupy zostanie docelowo przejęty przez powołane Towarzystwo.

- Portfel ubezpieczeń warty ponad 70 milionów złotych i niska szkodowość w Grupie Kapitałowej PGNiG  – to główne powody, dla których podjęliśmy decyzje o utworzeniu własnego Towarzystwa.  Kapitał pozostanie w spółce, a dodatkowo zaoszczędzimy od 20 do 25 procent marży, którą pobierają ubezpieczyciele. Nowy obszar kompetencji poprawi wyniki całej Grupy Kapitałowej – powiedział Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak.

Prezesem Towarzystwa Polski Gaz TUW został Zygmunt Kostkiewicz, jeden z założycieli pierwszego TUW po 1989 roku, były prezes PZU i KUKE.  - Zalety TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych – dodał Prezes Zygmunt Kostkiewicz.

Jednym z powodów, dla których PGNiG zdecydowało się na powołanie własnego TUW jest specyfika  ubezpieczeń w branży wydobywczej. To bardzo wąska i specjalistyczna dziedzina. Dlatego doświadczenie z tego obszaru ubezpieczeń będzie budowane wewnątrz Grupy Kapitałowej PGNiG.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Jego członkami zostaną wszystkie podmioty GK PGNiG.

Zobacz także: Wiceprezes Lotosu: Jesteśmy zainteresowani rynkiem LNG

Zobacz także: Litwa: Ceny LNG z Norwegii niższe o 40%

Komentarze