• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG: Nie złożyliśmy kolejnej skargi na Gazprom

Fot. Enegetyka24
Fot. Enegetyka24

GNiG informuje, że wbrew niektórym doniesieniom medialnym, spółka nie złożyła do Komisji Europejskiej wniosku o wszczęcie odrębnego/drugiego postępowania antymonopolowego przeciwko Gazprom. Nie mniej PGNiG rozważa dalsze kroki proceduralne w tej sprawie.

W dniu 9 marca 2017 r. PGNiG S.A. wystąpiła do Komisji Europejskiej w trybie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1/2003/WE) z wnioskiem o przyłączenie w charakterze wnioskodawcy (complainant) do postępowania antymonopolowego rozpoczętego  w 2012 r. celem przedstawienia Komisji informacji ws. nadużyć Gazprom, które mogłyby być użyteczne w toczącym się już postępowaniu KE. Wnioskowi towarzyszyła prośba o udostępnienie zarzutów (statement of objections), których KE nie udostępniła do dnia dzisiejszego, a które powinny być udostępnione zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie trybu prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie art. 81 i 82 Traktatu (773/2004/WE). PGNiG S.A. rozważa dalsze kroki proceduralne w tej sprawie.

Zobacz także: Kluczowy rok dla PGNiG – arbitraż z Gazpromem, spoty LNG, open season Korytarza Norweskiego

Zobacz także: Gazprom będzie wspierać Komisję Europejską w procesie z PGNiG

Niezależnie od powyższego, PGNiG S.A. informuje, że w ramach postępowania antymonopolowego rozpoczętego w 2012 r., przedstawi w przewidzianym terminie własne stanowisko w zakresie procedury badania rynku (market test).

KN/PGNiG

Komentarze