Reklama

Elektroenergetyka

PGE intensywnie inwestuje na Mazowszu

Fot. PGE
Fot. PGE

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa kontynuuje realizację programu unowocześniania sieci energetycznej na Mazowszu. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana dziś  do użytkowania nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Koszt jej wybudowania wyniósł 18 mln 

Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ,  który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy,  a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów w tym rejonie. Dynamicznie rozwijające się podwarszawskie tereny położone wzdłuż trasy S7, tworzyły bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zobacz także: Czy PGE stać na przejęcie aktywów EDF? [ANALIZA]

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w 2016 roku rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. Stacja w Czosnowie i odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 69 mln zł, w tym 51 mln zł to koszt linii kablowej. Stacja kosztowała ok. 18 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Realizowany za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja kompleksowy program modernizacji i rozwoju posiadanej sieci dystrybucyjnej , którego ważnym elementem jest tzw. węzeł Czosnów, ma kluczowe znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

- Inwestycja w Czosnowie była największą i najpilniejszą z listy ważnych spraw do załatwienia na terenie działania Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Nasza inwestycja otwiera nowe szanse rozwoju regionu, z czego z pewnością szybko skorzystają oczekujący na tę możliwość odbiorcy indywidualni i biznesowi  – powiedział Wojciech Lutek, Prezes PGE Dystrybucja.

- Polska energetyka potrzebuje inwestycji w nowe źródła wytwarzania i modernizację infrastruktury energetycznej. Inwestycje jak ta w Czosnowie to przykład jak zmienia się sektor energii. Cieszę się, że spółki energetyczne w tym również PGE dostrzegają wyzwania przed jakimi staje teraz polska energetyka i realizują ambitne plany inwestycyjne. Stacja w Czosnowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i dynamicznie rozwijającego się regionu. Rozwój infrastruktury energetycznej to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym  – powiedział podczas uroczystości otwarcia GPZ w Czosnowie minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

W 2017 r. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zrealizuje na Mazowszu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad 430 mln zł. Z tego na rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych obiektów przeznaczy ponad 410 mln zł. Każdego roku na terenie warszawskiego oddziału spółki liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wzrasta średnio o ok. 14 tys. Na całym terenie działalności PGE Dystrybucja wyda na programy inwestycyjne w latach 2016 – 2019 kwotę ok. 7 mld zł.

Zobacz także: Wiceprezes PGE: Realizujemy elektromobilność pod kątem potrzeb samorządów

kn/PGE

Komentarze