Reklama

Atom

PGE EJ1 nie rezygnuje z gminy Choczewo

PGE EJ1 informuje, że wbrew doniesieniom kolportowanym przez organizację Greenpeace nie doszło do usunięcia lokalizacji „Choczewo” z listy potencjalnych lokalizacji polskiej elektrowni jądrowej.

Przeprowadzone dotychczas przez Spółkę PGE EJ 1 badania i analizy pozwalają stwierdzić, że spośród rozpatrywanych dotychczas terenów w województwie pomorskim lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w największym stopniu spełniają społeczne i środowiskowe kryteria bezpieczeństwa, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

Spółka zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych w tych dwóch wybranych lokalizacjach w celu zapewnienia efektywności dalszych prac projektowych oraz wypełnienia wymogów procedury środowiskowej.

„Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” będą przedmiotem analiz na potrzeby opracowania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Decyzja o rezygnacji z lokalizacji „Choczewo” zapadnie po uzyskaniu postanowienia scopingowego wydanego przez GDOŚ, co planowane jest w ciągu najbliższych miesięcy.

Na podstawie wyników badań lokalizacyjnych i środowiskowych Spółka do końca 2017 r. wybierze preferowaną i alternatywną lokalizację elektrowni.

Zobacz także: Tchórzewski: "Program atomowy będzie kontynuowany"

Zobacz także: Litwa chce zablokować budowę atomu na Białorusi

Reklama

Komentarze

    Reklama