Reklama

Wiadomości

Zielona energia od PGE motorem dużych przedsiębiorstw

Autor. Unsplash

Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz jej ceny wymuszają na spółkach energetycznych poszukiwania nowych sposobów budowania modeli kontraktów z firmami zużywającymi duże wolumeny energii. Naprzeciw tym wymaganiom staje Grupa PGE mająca w swoim wachlarzu produkcyjnym zieloną energię pochodzącą z farm fotowoltaicznych.

Reklama

Spółka PGE Obrót podała, że zawarła umowę na dostarczenie rocznie ponad 90 GWh zielonej energii hucie CMC Poland, będącej jednym z najbardziej energochłonnych odbiorców w Polsce. Ponadto spółka dostarczy rocznie 35 GWh zielonej energii Grupie Raben. Energia zasilająca oba przedsiębiorstwa będzie pochodzić z farm fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna.

Reklama

Obie umowy zostały zawarte wg. modelu PPA (Power Purchase Agreement), będącego długoterminowym kontraktem pozwalającym na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta. Umowa ta zawierana jest na podstawie indywidualnych potrzeb kontrahentów.

Czytaj też

Umowa z CMC Poland

Reklama

W maju 2022 r. spółka PGE podpisała kontrakt z hutą stali CMC Poland zlokalizowaną w Zawierciu. Zakład będący liderem nie tylko na krajowym rynku, specjalizuje się w produkcji metalu wykorzystywanym w branży budowlanej, energetycznej czy maszynowej.

Umowa z hutą CMC Poland to jeden z największych kontraktów polegających na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii na polskim rynku energetycznym. Jak zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, spółka nie tylko gwarantuje stabilne dostawy energii, ale również służy swoim klientom wiedzą, oferując eksperckie wsparcie i doradztwo.

Na podstawie nowo zawartej umowy PPA, spółka zobowiązuję się dostarczyć hucie 90 GWh rocznie. Energia napędzająca piece hutnicze będzie pochodzić z podkarpackiej farmy fotowoltaicznej PGE Jeziórko. Umowa z CMC Poland na łączny wolumen 0,8 TWh rocznie będzie obowiązywać w latach 2024-2030.

Jak dodaje Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland, zawierając umowę z PGE Obrót, huta realizuje w ten sposób ambitne cele związane z kwestiami środowiskowymi polegające m.in. na ograniczaniu emisji CO2 i zwiększaniu udziału energii odnawialnej w produkcji.

Czytaj też

Umowa z Grupą Raben

Podobny kontrakt na 35 GWh PGE zawarła z Grupą Raben. „Polska Grupa Energetyczna wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii" – mówi Wojciech Dąbrowski.

Umowa wg. modelu PPA zawarta między PGE Obrót a Grupą Raben zacznie obowiązywać od stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL takie jak m.in. logistykę kontraktową czy transport drogowy. Firma w Polsce posiada 53 własne oddziały i zatrudnia 5 tys. pracowników. Do dyspozycji ma ok 520 tys. m2 powierzchni magazynowych.

Zainteresowanie wśród klientów zieloną energią od PGE stale rośnie, a zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii spółki. Jak wskazuje Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót, jest to realizowane nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii.

Spółka podaje, że PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych, a łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię wynosi 2326,25 MW. Co warto podkreślić, mocy tej z każdym rokiem przybywa.

  • PGE
Reklama

Komentarze

    Reklama