Reklama

Wiadomości

Transformacja energetyczna w nowych realiach gospodarczych – 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Autor. Materiały prasowe

7-8 listopada 2022 r., w The Westin Warsaw Hotel oraz online, odbędzie się 36. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 6. edycja OZE POWER. Po raz drugi w tym roku liderzy branży energetycznej spotkają się, aby przedyskutować najbardziej aktualne trendy, szanse i wyzwania sektora energetycznego w Polsce.

Reklama

Konferencję zainauguruje debata poświęcona procesowi transformacji energetycznej w Europie. Eksperci porozmawiają m.in. o wpływie sytuacji w Europie na realizację założeń pakietu Fit for 55, europejskiej polityce gazowej oraz alternatywach dla paliw z Rosji. Kolejnym punktem agendy będzie analiza bezpieczeństwa i optymalizacji energetycznej Polski. Omówione zostaną zagadnienia takie jak przyszłość ETS w pakiecie Fit for 55, uniezależnienie zaopatrzenia w energię i paliwa, stabilność energetyczna a ceny energii, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i przyspieszenie trendów rozwojowych w czasach kryzysu.

Reklama

Prelegenci pochylą się nad kwestiami dotyczącymi finansowania inwestycji energetycznych – modelami i źródłami finansowania miksu energetycznego, efektywnością energetyczną, finansowaniem zielonych źródeł, fotowoltaiki i pomp ciepła. Przedmiotem rozmów kolejnych paneli będą rozwój, potencjał i możliwości ciepłownictwa oraz energetyka w przemyśle, w tym kwestia rosnących cen energii w kontekście kondycji firm oraz wdrażania ekologicznych rozwiązań w firmach.

Czytaj też

Eksperci przeanalizują zagadnienia związane z energetyką konwencjonalnąj i OZE do 2040 w nowych realiach gospodarczych oraz potencjałem wykorzystania energii OZE w Polsce. Poruszone zostaną także wątki dotyczące energetyki atomowej, wiatrowej oraz energetyki rozproszonej. Jednym z punktów agendy będzie debata poświęcona funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych. Omówione zostaną kwestie takie jak m.in. efektywna transformacja sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki, sposób finansowania sieci, niezbędne zmiany prawne i inwestycje w infrastrukturę. Eksperci skomentują kierunki rozwoju elektryfikacji transportu. Nie zabraknie tematów z obszaru cyberbezpieczeństwa w energetyce, a także digitalizacji związanej z transformacją energetyczną.

Reklama

EuroPOWER i OZE Power to platforma dialogu będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Celem, który przyświeca konferencji jest merytoryczna debata skupiona na aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w tym wyzwaniach sektora energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Komentarze

    Reklama