Reklama

Wiadomości

Rząd pochylił się nad prosumentami. Są propozycje zmian rozliczeń net-billingu

Autor. Canva

Zgodnie z zapowiedziami, resort klimatu przedstawił projekt nowelizacji ustawy o OZE. Pewne zmiany obejmą także prosumentów rozliczających się w net-billingu.

W niecałe dwa miesiące od publikacji w wykazie prac Rady Ministrów wpisu o starcie prac nad propozycjami zmian w ustawie o OZE, w Rządowym Centrum Legislacji znalazł się projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

RCEm pozostaje z prosumentami. Nowy pomysł MKiŚ

Na pierwszy plan wysuwa się kwestia prosumentów (czyli posiadaczy instalacji OZE, będących jednocześnie producentami, jak i odbiorcami energii elektrycznej), którzy rozliczają się z wytworzonej energii w systemie net-billing. Zgodnie z zapowiedziami resortu, dostaną oni 1 lipca 2024 r. wybór między dwoma sposobami wyliczania ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalacje.

Reklama

Od 1 lipca będą mogli pozostać przy obecnym sposobie wyliczania, tj. RCEm (średnia cena miesięczna). Mogą też zdecydować się na rozliczenia po cenie rynkowej, godzinowej (RCE). Według obecnie obowiązujących przepisów wszyscy bez wyjątku mieliby przejść na ceny RCE.

MKiŚ przygotowało natomiast zachętę dla tych prosumentów, którzy zdecydują się wybrać rozliczenia w cenach godzinowych. „Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30%” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Dla pozostałych prosumentów w systemie net-billing wartość wspomnianego zwrotu wyniesie 20 proc.

Projekt nowelizacji trafił do konsultacji publicznych, postępy prac przy projekcie można obserwować poprzez stronę RCL.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama