Reklama

Wiadomości

Parlament Europejski przyjął nowelizację dyrektywy w sprawie energii z OZE

Fot. Andreas Gücklhorn / Unsplash

Parlament Europejski przyjął nowelizację dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, która zwiększa udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii w Unii do 2030 roku do 42,5 proc. Z informacji PAP wynika, że Rada UE ma nad nią głosować 9 października.

"Wstępnie głosowanie krajów członkowskich nad dyrektywą zaplanowana na 9 października na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. W kolejnym kroku nastąpi podpisanie przez PE i Radę, ogłoszenie i wejście w życie nowych przepisów" - przekazało PAP źródło unijne.

W przepisach przewidziano szybsze procedury wydawania pozwoleń na budowę nowych elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, takich jak panele słoneczne czy wiatraki, lub na adaptację istniejących.

Czytaj też

W sektorze transportu wdrożenie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 14,5 proc. do 2030 roku. Będzie to możliwe dzięki większemu wykorzystaniu zaawansowanych biopaliw i bardziej ambitnych kwot w odniesieniu do paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór.

Europosłowie poparli zapis, zgodnie z którym państwa członkowskie będą musiały określić orientacyjny cel dotyczący innowacyjnych technologii opartych na energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 5 proc. nowo zainstalowanej mocy energii ze źródeł odnawialnych.

Państwa członkowskie będą też ustalać wiążące ramy dotyczące transgranicznych projektów energetycznych.

Czytaj też

"Dążąc do większej niezależności energetycznej i redukcji emisji CO2, podnieśliśmy nasze cele w zakresie energii odnawialnej. Dyrektywa ta jest dowodem na to, że Bruksela może być niebiurokratyczna i pragmatyczna. Uznaliśmy odnawialne źródła energii za nadrzędny interes publiczny, usprawniając proces ich zatwierdzania. Skupiamy się na energii wiatrowej, fotowoltaice, energii wodnej, energii geotermalnej i prądach pływowych. Biomasa z drewna pozostanie sklasyfikowana jako energia odnawialna. Zgodnie z zasadą +pozytywnego milczenia+, inwestycje będą uznawane za zatwierdzone w przypadku braku informacji zwrotnej ze strony administracji. Obecnie pilnie potrzebujemy projektu unijnego rynku energii elektrycznej i natychmiastowego przechodzenia na wodór w celu bardziej ekologicznej transformacji" - powiedział po głosowaniu sprawozdawca Markus Pieper z Europejskiej Partii Ludowej.

Przepisy przyjęto stosunkiem głosów 470 do 120, przy 40 głosach wstrzymujących się podczas odbywającej się w tym tygodniu sesji PE.

Zmiana legislacyjna wynika z pakietu "Gotowi na 55". Dostosowuje on istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Źródło:PAP

Komentarze