Reklama

Wiadomości

Nocnym pociągiem aż do gospodarki wodorowej. PKP będzie rozwijać infrastrukturę wodoru

Autor. Actuell37/Wikimedia Commons/CC4.0

PKP będzie uczestniczyć w kształtowaniu rynku wodoru w Polsce – poinformowała spółka. PKP przystąpiły do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, ponieważ transformacja technologiczna kolei jest warunkiem utrzymania konkurencyjności – dodano.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) poinformowały w piątek, że przystąpiły do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Zaznaczyły, że dzięki temu spółka może aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu rynku produkcji i obrotu wodorem w Polsce.

„Przystąpienie PKP do tego Porozumienia to ważny krok w modernizacji i ekologizacji polskiej kolei. Wodór ma ogromny potencjał jako paliwo przyszłości, a my chcemy być w czołówce tych zmian” – powiedział członek zarządu PKP Dariusz Grajda. „Współpraca z innymi uczestnikami Porozumienia przyczyni się do szybszego wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych w naszym kraju” – dodał.

Podkreślił, że zaangażowanie PKP w Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej przyczyni się do osiągnięcia przez Polskę celów klimatycznych oraz do rozwoju nowoczesnych ekologicznych rozwiązań w transporcie, „gdzie kolej ma do odegrania rolę szczególną”. Dodano też w komunikacie, że transformacja technologiczna kolei jest niezbędnym warunkiem utrzymania obecnej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym europejskim rynku.

Czytaj też

W ramach porozumienia, jak wskazano, PKP zobowiązały się do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej w Polsce, udziału w projektach badawczo-rozwojowych związanych z technologiami wodorowymi. Spółka ma też wspierać działań edukacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z zastosowania wodoru.

Spółka zaznaczyła, że włączenie PKP do Porozumienia to kolejny krok na rzecz realizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do 2040 r. Przypomniano, że określa ona główne cele obejmujące szereg elementów składających się na budowę gospodarki wodorowej, czyli polski wkład w rozwój technologii wodorowych, podejmowanie badań i prowadzenie działalności rozwojowej, a także inwestycje w nowe technologie.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zostało stworzone z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zakłada ono współpracę na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce w związku z tym, że wodór wytwarzany przy wykorzystaniu niskoemisyjnych technologii będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w obniżaniu emisyjności gospodarki i tworzeniu fundamentów konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Celem Porozumienia jest także wspieranie rozwoju przyjaznego środowisku i klimatowi transportu kolejowego.

Wśród ponad 260 sygnatariuszy Porozumienia, które powołano 14 października 2021 r. są instytucje publiczne, naukowe, a także przedstawiciele otoczenia biznesowego.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 r funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP podają, że są właścicielem większości (około 90 proc.) czynnych dworców kolejowych. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama