Reklama

Elektroenergetyka

Orlen integruje elektrociepłownię we Włocławku z KSE

Blok gazowo-parowy PKN ORLEN we Włocławku pomyślnie przeprowadził pierwszą synchronizację z siecią krajową. W efekcie trafiły do niej pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu.

W kolejnych etapach PKN ORLEN skoncentruje się na przygotowaniu i przeprowadzeniu niezbędnych testów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz pracach regulacyjnych i optymalizacyjnych bloku.

Dzisiejsze testy stanowią jedną z ostatnich faz przygotowania do uruchomienia bloku PKN ORLEN o mocy 463 MWe. Liczymy, że po przeprowadzeniu finalnej fazy, czyli  kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych, odbiór inwestycji nastąpi w połowie roku”-powiedział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN. 

Korzystna lokalizacja bloku gazowo-parowego we Włocławku obok zakładów ANWIL umożliwia wykorzystanie efektu synergii w ramach Grupy ORLEN i jednocześnie pozwala na optymalizację nakładów inwestycyjnych. Inwestycji sprzyja również położenie w niedużej odległości od sieci GAZ-SYSTEM oraz sieci elektroenergetycznej PSE OPERATOR. 

Wykonawcą pierwszej elektrowni gazowej dla PKN ORLEN jest konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA. Szacunkowa wartość kontraktu netto na budowę elektrowni we Włocławku wyniesie ok. 1,4 mld zł. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu serca elektrowni, czyli turbiny gazowej określanej jako „Power Train”, PKN ORLEN zawarł także z General Electric, długoletnią umowę serwisową.

Blok Gazowo-Parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok Płocka, kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych PKN ORLEN. Energia elektryczna produkowana przez oba bloki w skojarzeniu z ciepłem w procesie wysokosprawnej kogeneracji będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby wewnętrzne Grupy ORLEN, ale również sprzedawana na rynku krajowym. Projekty we Włocławku i w Płocku to inwestycje w energetykę przemysłową, dostosowaną do potrzeb Grupy ORLEN i znacząco poprawiające doskonałość operacyjną segmentu Downstream (Rafineria, Petrochemia, Energetyka oraz Gospodarka Wodno - Ściekowa). 

Dzięki tym inwestycjom PKN ORLEN sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał energetyczny. Obecnie Spółka posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty powiększą moc elektryczną o ponad 1000 MW, a cieplną o 630 MW.

Zobacz także: Dyplomaci dyskutowali o polskiej aktywności na COP21

Zobacz także: Rosjanie coraz aktywniejsi w Gruzji. „Zagrożenie dla dywersyfikacji dostaw gazu i ropy do UE”

Reklama

Komentarze

    Reklama