Górnictwo

Opublikowano raport dot. największych emitentów gazów cieplarnianych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ponad połowę światowych emisji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 28 lat zostało wyprodukowanych przez 25 przedsiębiorstw przemysłowych. Niechlubny prym wiodą w nim rosyjskie firmy. 

Od czasu, gdy w 1988 r. uznano wpływ gazów cieplarnianych na klimat panujący na Ziemi, do atmosfery dostało się 833 mld ton dwutlenku węgla, metanu i innych szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania i przetwarzania paliw kopalnych – informują eksperci brytyjskiej organizacji Carbon Disclosure Project w opublikowanym raporcie. Ich obecność w atmosferze ma przyczyniać się do powstawania tzw. efektu cieplarnianego.

Badacze szacują, że tylko w latach 1998-2015 emisja gazów cieplarnianych przekroczyła objętość jaka została wyemitowana w ciągu 237 lat, czyli od momentu rozpoczęcia tzw. rewolucji przemysłowej. Odpowiedzialnymi za ponad 75% jest 100 firm, zaś w 51% zaledwie 25 największych przedstawicieli przemysłu. Największymi emitentami są chińskie holdingi górnicze (129 mld ton, 14,3%). W następnej kolejności arabski Saudi Aramco (40,561 mld ton, 4,5%), a tuż za nim rosyjski Gazprom (35,221 mld ton, 3,9%) – czytamy w raporcie.

Zobacz także: Szyszko: jesteśmy liderem w redukcji emisji CO2

Wśród największych trucicieli znalazły się także inne firmy z Rosji – Lukoil (23 miejsce), Rosnieft (27 miejsce) oraz potraktowana całościowy przemysł węglowy (8 miejsce). Polski przemysł węglowy został sklasyfikowany na 15 miejscu. 

Komentarze