Reklama

Gaz

Ogłoszono konkurs na członków zarządu PGNiG

  • Fot.:Pixabay

Rada Nadzorcza PGNiG podczas posiedzenia 7 stycznia 2016 roku podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa oraz czterech wiceprezesów ds. handlowych, finansowych, korporacyjnych i rozwoju.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 15.00, otwarcie zgłoszeń ma nastąpić dzień później. Rozmowy zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów z radą nadzorcza mają się odbyć w dniach 8-19 lutego 2016 r.

Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście.

Zobacz także: MSP: Prace analityczne nad połączeniem Orlenu, Lotosu i PGNiG

Zobacz także: Obiecujące wyniki odwiertów w Rawiczu

Komentarze