• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Obydwie stacje obsługujące FW Korytnica pracują poprawnie

  • F-35 opuszczający fabrykę - fot. Lockheed Martin

Spółka Electrum podała dzisiaj (8 miesięcy po podpisaniu umowy) informacje dotyczące pracy stacji 400/110 kV i 110/30 kV, wybudowanych na potrzeby największej w województwie mazowieckim farmy wiatrowej, jaką jest FW Korytnica (82,5 MW).

Załączenie stacji 400/110 kV Wólka i 110/30 kV Pniewnik nastąpiło 16 grudnia o godz. 4:10. Obecnie pracują obydwie stacje wraz z linią napowietrzno-kablową 110kV o długości około 27 km oraz linią kablową 400 kV łączącą stację 400/110kV Wólka ze stacją 400 kV Stanisławów - należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Na potrzeby przyłączenia Farmy Wiatrowej Korytnica zrealizowano pierwsze w Polsce wyprowadzenie mocy z instalacji OZE za pomocą linii kablowej 400kV. FW Korytnica jedną z niewielu w naszym kraju farm wiatrowych przyłączanych na tym poziomie napięcia.

Zobacz także: Ekspresowa nowelizacja ustawy o OZE [blog]

Zobacz także: Orlen zrealizuje innowacyjny projekt badawczy

Komentarze