Reklama

Elektroenergetyka

Nowy członek rady nadzorczej PGE

Zarząd PGE poinformował, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. otrzymał oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o powołaniu Marka Pastuszko do składu rady nadzorczej spółki.

Marek Pastuszko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe „Europejskie Prawo Materialne” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 1997 r. posiada tytuł radcy prawnego.

W skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE.

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski obejmie nadzór nad elektroenergetyką

Zobacz także: Gazprom wycofuje się z niemieckiego rynku elektroenergetycznego

Komentarze