Reklama

Gaz

Nowe zasady korzystania z interkonektora w Mallnow

Polski i niemiecki operator sieci gazociągowej uzgodnili nowe zasady korzystania z punktu połączenia międzysystemowego Mallnow.

Obecnie obowiązująca zasada alokacji w pkorzystania w kierunku przepływu z Polski do Niemiec oparta na mechanizmie tzw. „ZUP domykającego” przestanie obowiązywać z dniem 1 listopada 2016 od godz. 06:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Od tego dnia każdego użytkownika sieci w punkcie Mallnow obowiązywać będzie zasada „alokacji według nominacji”. Jest to możliwe dzięki umowie zawartej pomiędzy polskim i niemieckim operatorem systemu przesyłowego, spółkami GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE, dotyczącej wprowadzenia konta operatorskiego (OBA) dla obydwu kierunków przepływu gazu w punkcie połączenia międzysystemowego Mallnow.

Zastosowanie konta operatorskiego jest przewidziane w art. 9 punkt 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia kodeksu sieci dotyczącego zasad interoperacyjności i wymiany danych (NC INT). Umożliwia to spółkom GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE zastosowanie zasady „alokacji według nominacji” dla każdego użytkownika sieci w punkcie Mallnow, ponieważ różnica pomiędzy zmierzoną ilością gazu przepływającego przez punkt Mallnow, a ilościami uzgodnionymi (nominowanymi przez użytkowników sieci i potwierdzonymi przez sąsiedniego operatora systemu przesyłowego) dla obu kierunków w punkcie Mallnow może być monitorowana i rozliczana pomiędzy operatorami w późniejszym terminie.

Zobacz także: Prezes Gaz System dla Energetyka24.com: zbudujemy polski hub. „Zainteresowanie producentów i klientów"

 

Komentarze