Reklama

Elektroenergetyka

Multimedia Polska Energia odpiera zarzuty UOKiK

  • Prezydent Uzbekistanu Islom Karimov i amerykańska Sekretarz Stanu Hillary Clinton- fot. State Department / Public Domain

Multimedia Polska Energia odpiera zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który poinformował kilka dni temu o wszczęciu postępowania przeciwko spółce w związku z nieuczciwymi praktykami. W specjalnym komunikacie spółka poinformowała, że były one winą nieuczciwych przedstawicieli handlowych wobec, których zostały wyciągnięte konsekwencje. Rozpoczęto także wdrażanie działań naprawczych.

Multimedia Polska Energia prowadzi sprzedaż energii elektrycznej poprzez kanały wewnętrzne, tj. biura obsługi klienta, call center i sprzedaż door-to-door. Wspieramy się również zewnętrznymi partnerami, którzy posiadają łącznie ok. 200 przedstawicieli w całej Polsce.

Multimedia Polska Energia rozpoczynając sprzedaż energii elektrycznej dokonała starannego wyboru partnerów zewnętrznych, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni względem standardów sprzedaży. Na skutek napływających do nas interwencji klientów systematycznie weryfikowaliśmy naszych podwykonawców zwracając uwagę na praktyki, które mogłyby narazić naszych klientów na nieprzyjemności. Natychmiast podjęliśmy również czynności na rzecz ich wyeliminowania, wyciągnięcia surowych konsekwencji oraz uszczelnienia obowiązujących procedur.

W efekcie przedstawiciele handlowi, którzy dopuścili się nieuczciwych praktyk nie pracują już u naszych partnerów, zmianie uległ sposób rekrutacji i szkolenia sprzedawców. Od stycznia 2016 r. do Multimedia Polska Energia przekazywane są tylko te umowy sprzedaży energii elektrycznej, które partner zewnętrzny dodatkowo potwierdził w telefonicznej rozmowie z potencjalnym klientem (weryfikując czy klient faktycznie jest zainteresowany zmianą sprzedawcy na Multimedia Polska Energia i świadomy zasad nowej oferty).

Ostatnie miesiące świadczą o tym, że podjęte działania w sposób skuteczny zapobiegają nierzetelnym praktykom handlowym realizowanym w imieniu naszej spółki przez partnerów zewnętrznych.

Jakość i wysokie standardy obsługi klienta są dla nas priorytetem, dlatego pragniemy podziękować za wszystkie kierowane do nas zgłoszenia o nieuczciwym postępowaniu przedstawicieli handlowych. Każde z nich rozpatrujemy i wyjaśniamy, stale doskonaląc nasz system sprzedaży energii elektrycznej.

Podejmujemy także szereg bieżących działań w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym:

  1. Zanim Multimedia Polska Energia podpisze umowę z klientem, nasi partnerzy zewnętrzni telefonicznie upewniają się, czy faktycznie jest on na nią zdecydowany i rozumie jej warunki.
  2. Partnerzy zewnętrzni, podpisując z nami umowy o współpracy, zobowiązują się pisemnie do zachowania stosownego poziomu profesjonalizmu i rzetelności. Są również zobowiązani do podpisania i przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią[1].
  3. Handlowcy zobowiązani są do zawierania z klientem umów z wykorzystaniem wyłącznie wzorów formularzy przekazanych przez naszą spółkę oraz udostępniania klientowi na każde jego życzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wszelkich działań na jego rzecz.
  4. Wszyscy przedstawiciele Partnera zewnętrznego, którzy świadczą dla nas usługi przechodzą szkolenie z zakresu etyki sprzedaży.
  5. Wszystkie zgłoszenia o nieuczciwych praktykach natychmiast weryfikujemy – wyciągając konsekwencje wobec partnera oraz rozstrzygając je na korzyść klienta – czyli rozwiązując umowy, na które klient nie wyraził zgody – niezależnie od tego kiedy zostały podpisane (również po upływie 14 dni przysługujących na odmowę) i pomagając mu w powrocie do poprzedniego sprzedawcy.
  6. Jako Certyfikowany Sprzedawca Energii TOE dbamy o najwyższą jakość obsługi i systematycznie weryfikujemy wszystkich naszych podwykonawców zwracając uwagę na praktyki, które mogłyby narazić naszych klientów na nieprzyjemności.
  7. Apelujemy również o świadome podpisywanie umów wspierając akcję edukacyjno-informacyjną Wybieraj mądrze. Sprawdź kto sprzedaje Ci energię organizowaną przez TOE pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zobacz także: Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej

Zobacz także: "Elektromobilność to nasza przyszłość". Morawiecki na Europejskim Kongresie Finansowym

Komentarze