Reklama

Górnictwo

Masowe zwolnienia w spółce Grupy Kopex

Zarząd należącej do Grupy Kopex spółki Tagor zamierza zwolnić 120 spośród 282 pracowników zatrudnionych w firmie. Dziś poinformował o tym działające w Tagorze związki zawodowe i zaprosił je do rozmów w tej sprawie.

Powodem zwolnień grupowych jest trudna sytuacja na rynku producentów maszyn i urządzeń górnictwa oraz związana z nią konieczność cięcia kosztów. „Trudna sytuacja Tagoru i Grupy Kopex, ograniczenie bieżącego finansowania działalności oraz spadek ilości zamówień na podstawowym dla spółki rynku obudów ścianowych w Polsce zmusza nas

do podjęcia tego trudnego kroku” – tłumaczy prezes FMiU Tagor S.A. Jarosław Obrzud. – „Redukcja zatrudnienia jest elementem szerokiego i głębokiego procesu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa efektywności operacyjnej i racjonalizacja kosztów”.

Zgodnie z propozycją Zarządu rozpoczęte w czerwcu zwolnienia obejmą 120 pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w Spółce. Przy doborze pracowników do zwolnienia brane będą pod uwagę m.in. takie czynniki, jak posiadane kwalifikacje, jakość świadczonej pracy i ocena bezpośrednich przełożonych. Pracodawca weźmie również pod uwagę aspekty społeczne. Zwalnianym pracownikom pracodawca zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poza okresem wypowiedzenia odprawy zależne od stażu pracy.

Według szacunków Zarządu zwolnienia grupowe mogą przynieść oszczędności rzędu ok. 4 mln złotych rocznie. Pierwsze efekty zwolnień mogą być widoczne już jesienią.

„Działania podejmowane przez Zarząd Tagor S.A. są jednym z elementów wdrażanego szerokiego programu restrukturyzacji Grupy Kopex, który ma ją dostosować do obecnej sytuacji i wymagań rynku.” wskazuje prezes Zarządu Kopex S.A. Dariusz Pietyszuk.

Zwolnienia grupowe w FMiU Tagor to kolejny już tego typu proces zainicjowany w spółkach należących do Grupy Kopex. W kwietniu rozpoczęła się restrukturyzacja zatrudnienia w spółce Kopex Machinery, w której zatrudnienie zostanie zredukowane o 305 etatów. O 33 osoby zmniejszy się liczba pracowników w spółce Kopex-Eko. Zwolnienia wynikają z dążenia do poprawy trudnej sytuacji finansowej Grupy Kopex oraz dostosowania jej funkcjonowania do trudnych warunków rynkowych.

FMiU Tagor to należąca do Grupy Kopex spółka projektująca i produkująca zmechanizowane obudowy ścianowe dla górnictwa podziemnego. Spółka zajmuje się również serwisem i remontami obudów ścianowych oraz produkcją części i elementów do maszyn i urządzeń m.in. dla branży górniczej. FMiU Tagor S.A. mieści się w Tarnowskich Górach. Prezesem Spółki jest Jarosław Obrzud. 

Zobacz także: JSW finalizuje jedną z największych inwestycji w górnictwie

Zobacz także: Budowa elektrowni węglowych ma uratować górnictwo. Co z megatrendami?

Komentarze