Reklama

Ropa

LOTOS Petrobaltic użył nowej metody wiercenia na Bałtyku

 • Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
  Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
 • Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
  Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
 • Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
  Fot. st. szer. Adrian Jórski, szer. Justyna Karwowska
 • Fot. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich
  Fot. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich

Platforma „LOTOS Petrobaltic” zakończyła właśnie na bałtyckim złożu ropy naftowej – B8 wiercenie pierwszego otworu horyzontalnego, czyli wierconego niemal poziomo – pod kątem 87 stopni. Zastosowanie tej metody pozwoli lepiej wykorzystać zasoby złoża B8. Warto podkreślić, że równolegle z wierceniami platforma prowadzi regularną eksploatację tego bałtyckiego złoża.

"Cieszymy się, że mogliśmy zastosować innowacyjną metodę wierceń, a także z efektów wprowadzenia do eksploatacji otworu oznaczonego symbolem „B8-7K” – mówi Krzysztof Sułecki, wiceprezes Zarządu, dyrektor wydobycia i zagospodarowania złóż w spółce LOTOS Petrobaltic. "Przyniesie to wymierne korzyści, przede wszystkim pozwoli uzyskać wyższy współczynnik sczerpania złoża, czyli lepiej wykorzystać jego zasoby".

Fot. Grupa Lotos

Na początku kwietnia br. platforma „LOTOS Petrobaltic” rozpoczęła wiercenie siódmego otworu produkcyjnego na złożu B8. Tym razem był to otwór horyzontalny. Głębokość otworu w pionie wynosi ponad 2,2 km, a całkowita długość to ponad 3 km. Operacja musiała być przeprowadzona precyzyjnie, ponieważ wiercony otwór jest oddalony zaledwie o 2,5 m od innych odwiertów eksploatacyjnych. Równolegle z wierceniami platforma prowadziła eksploatację złoża B8.

Złoże B8 to jedno z największych eksploatowanych złóż ropy na Bałtyku. Jego potencjał wydobywczy to ok. 3,5 mln to ropy naftowej. Wydobycie z tego złoża zostało uruchomione we wrześniu 2015 r. Złoże B8 jest położone około 63 km na północ od przylądka Rozewie, w wyłącznej strefie ekonomicznej RP. Głębokość morza w rejonie złoża kształtuje się na poziomie 81-84 metrów.

Fot. Grupa Lotos

Otwór został odwiercony zgodnie z harmonogramem. Wiercenie trwało 62 dni, a zastosowanie nowej technologii podczas wiercenia ostatniego odcinka otworu pozwoliło na uniknięcie wielu technicznych wyzwań, które mogłyby pojawić się przy zastosowaniu standardowych metod. Użyta technologia RSS (Rotary Steerable System) umożliwia sterowanie świdrem online podczas jednoczesnego obracania przewodu wiertniczego, aby na bieżąco korygować krzywiznę otworu.

 

Fot. Grupa Lotos

Diamentowe ostrza

Ciekawostką jest fakt, że do wiercenia użyto świdrów PDC (skrawających) z ostrzami tnącymi wykonanymi z diamentów polikrystalicznych. Diament to najtwardszy i najbardziej odporny na ścieranie materiał występujący w naturze.

Fot. Grupa Lotos

LOTOS Petrobaltic to spółka zależna Grupy LOTOS S.A. Firma posiada koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego (kat. 2P – zasoby pewne i prawdopodobne) LOTOS Petrobaltiku (wg stanu na dzień 31 marca 2016 r.) wynoszą ponad 64 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (tzw. boe – barrels of equivalent). LOTOS Petrobaltic obecny jest również na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez spółkę LOTOS E&P Norge. Dodatkowo spółka jest właścicielem firmy LOTOS Geonafta – największego producenta ropy naftowej na Litwie. Łączne średnie wydobycie LOTOS Petrobaltiku wyniosło w I kw. 2016 r. blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. W pierwszym kwartale 2016 r. LOTOS wydobył łącznie ok. 2,5 mln boe, zaś w całym 2015 r. rekordowe ok. 10 mln boe.

Zobacz także: Naftowy kryzys zagraża dziedzictwu Hugo Cháveza

Zobacz także: Orlen i PGNiG zacieśniają współpracę w sektorze wydobywczym

 

Reklama

Komentarze

  Reklama