Elektroenergetyka

Kurtyka: modernizacja energetyki w zgodzie z megatrendami światowymi

Procesy modernizacyjne polskiej energetyki powinny być związane ze zmianami zachodzącymi na świecie, nie wolno stracić z oczu tej perspektywy - apelował wiceminister energii Michał Kurtyka, podczas XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja pt. „Innowacje i nowe technologie w sektorze energii”. Prowadzący spotkanie, prof. Tomasz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej, zapytał wiceministra Kurtykę, czy działania związane z polityką klimatyczną i reżimem „postparyskim” (związanym z COP21, przyp. red.) - czy należy je traktować, jako pewnego rodzaju szansę dla naszego kraju, czy może mają one wymiar w większym stopniu negatywny.

„Myślę, że trzeba na to patrzeć, jako na pewien trend globalny i nie obrażać się na niego (…) Energetyka w ogóle ma rosnącą rolę w zmianach cywilizacyjnych, które się w tym momencie odbywają. Powinniśmy w Polsce bardzo dokładnie śledzić, to co dzieje się na świecie. Jeżeli nie będziemy tego widzieć, to będziemy mieć bardzo duży kłopot” - zauważył na wstępie Michał Kurtyka.

Minister zwrócił w tym miejscu szczególną uwagę na przykład Chin oraz zmian, które zachodzą w tym kraju - choć w ostatnich latach Pekin „odpowiadał” za potężną część światowego zapotrzebowania na węgiel, to obecnie drastycznie ono spada.

Przechodząc do szans, jakie może nieść ze sobą przestrajanie gospodarki na rozwiązania niskoemisyjne, wiceminister zwrócił uwagę, że sektor energetyczny powinien być traktowany w sposób kompleksowy - związany np. z urbanizacją,  branżą transportową, rozwiązaniami mobilnymi oraz potencjalnymi obszarami synergii. Tylko wówczas opracowywane strategie będą skuteczne. 

Michał Kurtyka zauważył również, że wycofywanie się naszego zachodniego sąsiada z energetyki jądrowej może paradoksalnie stanowić szansę rozwojową dla Polski:„Tutaj musimy mieć horyzont wykraczający poza kilka najbliższych lat” - apelował, zauważając przy okazji, że tego rodzaju technologie charakteryzuje długi proces inwestycyjny, więc trzeba wykazać się cnotą cierpliwości.

„Jednym z obszarów, o których możemy pomyśleć są innowacyjne technologie w zakresie zgazowania węgla, inne wykorzystanie kotłów węglowych w zakresie niskiej emisji” - kontynuował wiceszef resortu. Jego zdaniem rozwój niskoemisyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem węgla, to przestrzeń, w której polskie firmy mogą odnieść sukces.

Zobacz także: Tauron odbudował linię wysokiego napięcia zniszczoną w pożarze

Zobacz także: Tchórzewski: Polska będzie liderem czystych technologii węglowych

Komentarze