Reklama

Elektroenergetyka

Kurtyka: Chcemy wprowadzić polską energetykę na drogę modernizacji

Fot. me.gov.pl
Fot. me.gov.pl

- Chcemy wprowadzić polską energetykę na drogę modernizacji, innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych. Ten proces to także nowe szanse i wyzwania dla liderów i uczestników rynku  – mówił wiceminister Michał Kurtyka podczas spotkania z przedstawicielami spółek skarbu państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Energii. Spotkanie poświęcone było możliwościom rozwoju innowacji w obszarze energii. 

Wiceminister Kurtyka przypomniał, że ME konsekwentnie i kompleksowo działa na rzecz wzrostu innowacyjności sektora. Zaznaczył, że rynek pozytywnie reaguje na inicjatywy ministerstwa takie jak konsultowana obecnie ustawa o elektromobilności, przedstawione w zeszłym tygodniu "Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" (KRIE) czy program „Clean Energy Hub”.

Zapewnił, że dostrzega i rozumie rolę administracji publicznej w promowaniu  nowych technologii i modeli zarządzania. - Tworzymy narzędzia, aby realizować ambitne cele polityki gospodarczej jednak w ewolucji obszaru energii nie mniej istotną rolę odegrają uczestnicy rynku: przedsiębiorcy, firmy energetyczne i liderzy rynku – mówił wiceszef ME. – To do nich adresujemy nasze projekty i wspólnie z nimi chcemy wypracowywać nowe rozwiązaniaDlatego też podejmujemy dialog dotyczący polityki rozwoju innowacji – dodał.  

Zobacz także: Umarł Diesel, niech żyje elektromobilność? [KOMENTARZ]

Podczas spotkania wiceminister Kurtyka przedstawił także główne założenia  „Kierunków Rozwoju Innowacji Energetycznych”. Przypomniał, że ich głównym celem jest nakreślenie perspektywy zwiększenia innowacyjności polskiej branży energetycznej. - Proponujemy zintegrowanie różnego rodzaju narzędzi w kluczowych pod względem produktywności obszarach, zakładając przy tym rozwój krajowego potencjału technologicznego i przemysłowego - podkreślał. – W ramach tej strategii chcemy również dokonać wyboru najbardziej perspektywicznych projektów, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu produktywności i innowacyjności sektora – zaznaczył.

Podsekretarz stanu w ME omówił także cele programu „Clean Energy HUB”, którego ma  umożliwić polskim firmom z sektora energetyki ekspansję na rynki zagraniczne. Zadaniem tego programu jest mapowanie potrzeb, wdrażanie innowacji i transfer polskich rozwiązań za granicę. - Dzięki identyfikacji potrzeb naszych rodzimych spółek będziemy mogli skuteczniej promować je na rynkach zagranicznych – mówił wiceminister.

Mam świadomość, że rozwój innowacji, w szeroko rozumianym obszarze energetyki, wymaga przełamania istotnych barier finansowych czy tych związanych z koniecznością wypracowania nowych modeli biznesowych - podkreślił Kurtyka.  -Naszym celem jest jednak zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tego nie uda się osiągnąć bez rozwoju innowacji – ocenił.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznych spotkań konsultacyjnych w obszarze innowacji między ME a podmiotami sektora energii.

pm/me.gov.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama