Reklama

Gaz

Kolejny krok ku integracji polskiego i czeskiego rynku gazu

Polski operator systemu przesyłowego Gaz System i jego czeski odpowiednik Net4Gas podpisali umowę, której przedmiotem jest alokowanie przepustowości powiązanych na granicy polsko-czeskiej prowadzonych na Platformie Gaz System Aukcje. 

Współpraca obydwu stron na tej płaszczyźnie ma na celu integrację polskiego i czeskiego rynku gazu, poprzez implementację na granicy Polski z Republiką Czeską przepisów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (NC CAM). Przepustowość na punktach transgranicznych powinna być alokowana poprzez platformy do przeprowadzania aukcji przepustowości od 1 listopada 2015 r.

W ubiegłych miesiącach Gaz System i Net4Gas przeprowadzili serię aukcji pilotażowych, które pozwoliły na wypracowanie modelu współpracy pomiędzy operatorami i podjęcie decyzji o wyborze platformy Gaz System Aukcje.

Zobacz także: Gaz - System podpisał kolejną umowę o współpracy z Ukrtransgazem

Zobacz także: Gaz - System podsumowuje rok gazowy 2014 / 2015

Reklama

Komentarze

    Reklama