Reklama

Klimat

Wiceminister Zyska: Poprawa jakości powietrza priorytetem rządu

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

„Celem Ministerstwa Klimatu jest wprowadzenie rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, obniżą poziom emisji gazów cieplarnianych oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce” – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska podczas konferencji "Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku". 

Wydarzenie, które odbyło się 26 lutego 2020 r., zorganizowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach targów ENEX Nowa Energia. 

Otwierając konferencję wiceminister Zyska zaznaczył, że obecne wyzwania klimatyczne wymagają pilnych i skutecznych działań, mających na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza. Jak podkreślił wypełnianie zobowiązań środowiskowych musi stać w równowadze z bieżącymi priorytetami krajowej gospodarki.

"„Działania na rzecz ochrony środowiska – w tym również powietrza – okażą się skuteczne tylko wtedy, gdy wielkim inwestycjom i programom rządowym będą towarzyszyć aktywności na innych płaszczyznach, często w mniejszej skali lub o charakterze indywidualnym”" – powiedział.

Chodzi m.in. o zwiększenie udziału w rynku energii i ciepła instalacji prosumenckich, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój zielonych technologii w miastach i na obszarach wiejskich.

Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE w ostatnim czasie postęp w tym zakresie jest bardzo widoczny. To wynik wdrożonych i realizowanych obecnie przez rząd programów prośrodowiskowych.

Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce 

W opinii wiceministra Ireneusza Zyski szczególną uwagę należy zwrócić na synergię pomiędzy poprawą efektywności energetycznej w budynkach, a wzrostem wykorzystania ciepła z OZE w ciepłownictwie, a w szczególności w ogrzewnictwie.

"„Do kluczowych działań, które już zostały wprowadzone i których celem jest poprawa jakości powietrza są program „Mój Prąd” – proste rozwiązanie, które dzięki sprawnej realizacji osiągnęło wielki sukces oraz program „Czyste Powietrze”. Właśnie jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej edycji tego programu w uproszczonej, bardziej przyjaznej dla beneficjentów wersji”" – poinformował.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił także uwagę, że w ramach programu „Czyste Powietrze” dużą popularnością cieszą się m.in. pompy ciepła. 

„To właśnie w układzie pompa ciepła – instalacja fotowoltaiczna, przy jednoczesnym zastosowaniu głębokiej termomodernizacji budynków istniejących oraz zeroenergetycznym nowym budownictwie, należy upatrywać szansy na wyższy poziom życia Polaków w zakresie komfortu energetycznego budynków, a nawet osiągnięcia samowystarczalności energetycznej obywateli, co  przyczyni się także do wysokiej jakość powietrza”" – dodał. 

"„Obecnie liczba prosumentów przekroczyła 160 tys., zaś moc zainstalowana tych źródeł zbliża się do 1000 MW. Współpraca pomp ciepła z fotowoltaiką jest w Polsce coraz powszechniejsza, w dużej mierze dzięki prosumenckiemu systemowi rozliczeń. Może stać się ona głównym orężem w walce z niską emisją”" – podkreślił. (MK)

Komentarze