Reklama

Wiadomości

System kaucyjny coraz bliżej. Prezes UOKiK wydał dwie ważne zgody

Autor. Unsplash

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego, który ruszy w 2025 r. - poinformował Urząd. Dodał, że pierwsza decyzja dotyczy transakcji z udziałem producentów napojów bezalkoholowych, a druga - producentów piwa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że prezes Urzędu wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego, który wejdzie w życie w 2025 r. Wskazał, że decyzje dotyczą producentów napojów bezalkoholowych i piwa.

Reklama

Jak dodał UOKiK, wydane decyzje dotyczą utworzenia przez producentów napojów „wspólnych przedsiębiorców”. „Będą to tzw. podmioty reprezentujące wskazane w ustawie o gospodarce odpadami, regulującej system kaucyjny, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025. To mechanizm, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zachęcenie konsumentów do recyklingu” - podał Urząd w komunikacie. Wskazał, że wprowadzenie systemu kaucyjnego dla klientów sklepów oznacza konieczność zapłaty zwrotnej kaucji przy zakupie napojów w butelce z tworzyw sztucznych, szklanej oraz w puszce.

Czytaj też

„Przeprowadzone postępowania wykazały, że koncentracje nie ograniczą konkurencji” - stwierdził Urząd. Sprecyzował, że pierwsza z decyzji dotyczy transakcji z udziałem producentów napojów bezalkoholowych: Coca-Cola HBC, Colian, Żywiec-Zdrój, Grupa Maspex, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Oshee Polska, Zbyszko Company, Orangina Schweppes Polska, Nałęczów Zdrój oraz Van Pur.

Reklama

„Druga decyzja to zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez producentów piwa: Carlsberg Polska, Kompanii Piwowarskiej oraz Grupy Żywiec” - poinformował Urząd.

„Akcjonariusze zawiązali spółkę akcyjną pod nazwą Polski System Kaucyjny S.A. Kolejnym planowanym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym” - poinformował w komunikacie dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Bartłomiej Morzycki. Podkreślił, że spółka będzie korzystać z ponad trzydziestoletniego doświadczenia swoich akcjonariuszy w organizacji efektywnych systemów kaucyjnych dla butelek szklanych wielokrotnego użytku, które, jak podał, już teraz osiągają „wysokie poziomy selektywnej zbiórki”.

Urząd zaznaczył, że oprócz zgody prezesa UOKiK, do rozpoczęcia działalności przez nowe podmioty konieczne jest zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister właściwy ds. klimatu.

UOKiK zwrócił uwagę, że w większości krajów działa jeden operator systemu kaucyjnego, tworzony przez producentów napojów, w niektórych przypadkach również z udziałem państwa. „Polska przyjęła odmienny model, w którym będą działali różni operatorzy. Operatorzy mają być tworzeni m.in. przez producentów lub importerów napojów, jako tzw. podmioty reprezentujące” - wskazał Urząd. Dodał, że ich zadaniem ma być m.in. selektywne zbieranie opakowań i odpadów, odbieranie ich i transport ze sklepów.

Czytaj też

UOKiK podkreślił jednocześnie, że producenci i importerzy napojów muszą osiągnąć odpowiedni poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. „Brak wypełnienia określonych wskaźników będzie skutkował koniecznością ponoszenia przez nich dodatkowej opłaty (opłaty produktowej)” - zaznaczył.

„Stworzenie operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów jest bardzo istotne dla producentów napojów ze względu na konieczność dotrzymania wskaźników odzysku. Jednocześnie naszym zadaniem było sprawdzenie, czy utworzenie tzw. podmiotów reprezentujących może być niekorzystne dla innych uczestników rynku. Nasza wnikliwa analiza wykazała, że transakcje nie doprowadzą do ograniczenia konkurencji” – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Czytaj też

Urząd zapewnił, że przy wydawaniu zgód na transakcje prezes UOKiK wziął pod uwagę m.in. fakt, że na rynku będą działać również inni operatorzy systemu kaucyjnego. „Koncentracja nie spowoduje również ograniczenia dostępu do rynku pozostałym producentom i importerom napojów, którzy zgodnie z ustawą, będą mogli dołączać do systemów kaucyjnych na równych zasadach” - ocenił. Dodał, że brak ryzyka ograniczenia konkurencji wynika również ze specyfiki działania systemów kaucyjnych. „Są to podmioty o charakterze non-profit, nie nastawione na zysk. Oznacza to m.in., że nie będą mogły uzyskiwać korzyści z pobieranych kaucji, nie będą miały również wpływu na wysokość kaucji, która będzie określona w przepisach” - stwierdził UOKiK.

Przypomniano, że zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama