Reklama

Wiadomości

Rząd przyjął projekt dot. m.in. ochrony powietrza

Autor. Unsplash / Gustavo Espíndola

Rząd przyjął projekt noweli Prawa ochrony środowiska dotyczący m.in. kwestii ochrony powietrza - poinformowała we wtorek KPRM. Nowe przepisy m.in. określają limity wydatków w związku z wdrożeniem unijnych przepisów związanych np. z jakością powietrza.

Reklama

Jak podano, projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

Reklama

Zmieni się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Zmieniony zostanie termin przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Reklama

Czytaj też

Ponadto, zgodnie z projektem, minister klimatu i środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Projekt zakłada też uszczelnienie systemu zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Proponowane przepisy pozwolą również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama