Reklama

Wiadomości

Raport: 53% średnich i dużych polskich firm zwiększyło wydatki na dekarbonizację

Autor. Envato

W działania na rzecz dekarbonizacji i ochrony środowiska angażują się głównie średnie i duże firmy; 53 proc. z nich zwiększyło w ub.r. wydatki na te cele, podczas gdy w przypadku mikro i małych firm było to 33 proc - wynika z pierwszego odczytu indeksu dekarbonizacji (IDPG).

W czwartek opublikowano wyniki pierwszego odczytu Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki (IDPG), stworzonego przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację Instrat oraz grupę Qemetica. „Pierwszy odczyt wskaźnika wskazuje wartość 61 pkt., gdzie 50 pkt. to odczyt neutralny, powyżej 50 - pozytywny, a poniżej 50 – negatywny. Wskaźnik jest odczytem cyklicznym, a jego wyniki będą bazować na półrocznej częstotliwości” - poinformowano na konferencji prasowej w Warszawie.

Według Jakuba Sawulskiego z Fundacji Instrat pierwsze wyniki indeksu potwierdzają zjawisko dysproporcji pomiędzy przygotowaniem polskich dużych firm do planowania i wdrażania strategii klimatycznych a tym, jak to wygląda w małych podmiotach, głównie krajowych. z Fundacji Instrat. Dodał, że „jeśli ta przepaść się nie zmniejszy, to polskie firmy jako poddostawcy dużych i globalnych firm, mogą wypaść z łańcuchów dostaw. Potrzebują one zatem wsparcia w procesie planowania i redukcji swojego śladu węglowego” - podkreślił.

Jak wynika z badania, w działania na rzecz dekarbonizacji i ochrony środowiska angażują się szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa. 53 proc. z nich zwiększyło w tym celu swoje wydatki, a 66 proc. deklaruje zaangażowanie swoich pracowników w tym zakresie. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw jest to odpowiednio 33 i 38 proc.

Reklama

Duża część przedsiębiorstw wcale nie liczy swojego śladu węglowego, w szczególności są właśnie mikro i małe firmy. 45 proc. badanych firm wskazało, że w 2023 r. nie obliczało śladu węglowego swojej organizacji. Spośród mikro i małych przedsiębiorstw było to 81 proc., a w przypadku firm średnich i dużych - 20 proc.

Około 40 proc. ankietowanych firm nie wdrożyło w 2023 r. rozwiązań, które zmniejszyły ich ślad węglowy. 41 proc. przyznało natomiast, że wdrożone rozwiązania zmniejszyły ślad węglowy jedynie w niewielkim stopniu. Zaledwie 20 proc. przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania, które przyczyniły się do znaczącej redukcji śladu węglowego. 18 proc. firm nie wprowadziło żadnych działań i nie planuje tego w przyszłości.

Czytaj też

Reklama

„Deklarowane zaangażowanie przedsiębiorstw w dekarbonizację i ochronę środowiska (29 proc. odpowiedzi „wyraźnie wzrósł”, 35 proc. - „wzrósł”) jest również bardzo wyraźnie umocowane w strategiach biznesowych firm - bardziej niż na poziomie nakładów osobowych i inwestycyjnych” - poinformowano. Większość ankietowanych przedsiębiorstw wskazała, że w 2023 r. regulacje w obszarze dekarbonizacji i ochrony środowiska były dla nich bardziej wymagające niż w 2022 r. 24 proc. badanych firm uważa, że regulacje w tym temacie znacząco wzrosły, 34 proc. twierdzi, że wzrosły, 40 proc. uważa, że nie zmieniły się, a 2 proc. jest przekonania, że znacząco spadły.

Dodatkowo, 78 proc. firm wskazało, że w 2023 r. pomoc instytucji publicznych w tym obszarze się nie zmieniła. „Można domniemywać, że brak zmian oznacza w tym przypadku niską ocenę otrzymywanego wsparcia” - uważają eksperci.

Jednak 2 proc. firm uważa, że pomoc instytucji publicznych zdecydowanie wzrosła, 8 proc. twierdzi, że wzrosła, 4 proc. jest przekonania, że spadła, a 8 proc. - że zdecydowanie spadła.

„Pierwszym odczytem Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki rozpoczynamy dyskusję na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Wyniki pokazują, że polski biznes wciąż ma wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Widzimy, że trafiliśmy w punkt i aktywnie włączamy się w potrzebę budowania dobrego klimatu dla dekarbonizacji” - powiedział, cytowany w komunikacie, Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Ankieta została przeprowadzona od 10 do 26 czerwca 2024 roku, a jej adresatami były przedsiębiorstwa członkowskie Pracodawców RP. Ankieta została również udostępniona firmom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego oraz przedsiębiorstwom działającym w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wypełniło ją 51 przedsiębiorstw.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Działa od 1998 r. Reprezentuje firmy: producentów, przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów i innowatorów. B. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz jest jej prezesem od marca 2023 r.

Qemetica to międzynarodowa grupa chemiczna. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Fundacja Instrat to polski think-tank zajmujący się prowadzeniem programów badawczych m.in. w zakresie gospodarki cyfrowej, energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama