Reklama

Wiadomości

Podział łupów po wyborach. Kluczowe komisje dla Zielonego Ładu w rękach centroprawicy

Fot. European Parliament/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
Fot. European Parliament/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Z Brukseli napływają informacje dotyczące preferowanych kandydatur na przewodniczących komisji stałych. Przedstawiciele centroprawicy z Europejskiej Partii Ludowej (EPP) mają objąć kluczowe komisje istotne dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu - Przemysłu (ITRE) oraz Rolnictwa (AGRI).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Euronews, partie polityczne zasiadające w Parlamencie Europejskim przystąpiły do rozdzielania kluczowych stanowisk przed inauguracyjną sesją zaplanowaną na przyszły tydzień. Podczas wczorajszego spotkania w Brukseli, każda z nich miała za zadanie przedstawić kandydatury europosłów, którzy najlepiej nadawaliby się na przewodniczących komisji i podkomisji.

Reklama

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, która przyznaje grupom politycznym większy wpływ proporcjonalnie do ich liczebności, Europejska Partia Ludowa (EPP), jako formacja z największą liczbą mandatów w Parlamencie Europejskim, zdobyła przewodnictwo w trzech komisjach - Spraw Zagranicznych (AFET), Przemysłu (ITRE) oraz Rolnictwa (AGRI). Warto podkreślić, że szczególnie dwie ostatnie komisje odgrywają istotną rolę w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj też

Jak podaje serwis, EPP ma starać się również o przewodnictwo w komisjach Spraw Konstytucyjnych (AFCO), Rybołówstwa (PECH) i Kontroli Budżetowej (CONT) oraz w podkomisji ds. zdrowia publicznego (SANT).

Socjaliści i Demokraci (S&D) mają ubiegać się o przewodnictwo w komisji ds. środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI), która, razem z ITRE jest jedną z największych komisji w Parlamencie Europejskim, liczącą 90 członków. Dodatkowo, grupa dąży do objęcia przewodnictwa w komisjach ds. handlu międzynarodowego (INTA), spraw gospodarczych i monetarnych (ECON), rozwoju regionalnego (REGI) oraz praw kobiet i równości płci (FEMM).

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) zabiegali o kierowanie komisją Budżetu (BUDG), która odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu długoterminowymi finansami UE. Ponadto, partia starała się o przewodnictwo w komisjach Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Petycji (PETI).

Czytaj też

Wolnościowcy z Renew Europe mieli być zainteresowani przewodnictwem w mniejszych, ale wpływowych komisjach takich jak Komisja Rozwoju (DEVE), Komisja Prawna (JURI) oraz Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Natomiast Zieloni mieli starać się o przywództwo w podkomisji ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) oraz praw człowieka (DROI).

Członkowie GUE/NGL, czyli skrajnej lewicy, dążyli do objęcia kontroli nad komisjami ds. podatków (FISC) oraz zatrudnienia i spraw socjalnych (EMPL).

Prawicowi i eurosceptyczni - Patrioci dla Europy- mieliby przejąć komisje Transportu i Turystyki (TRAN) oraz Kultury i Edukacji (CULT).

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama