Reklama

Wiadomości

Nowelizacja dyrektywy o odpadach. Będą cele zbiórki i recyklingu ubrań?

śmieci w sortowni
Autor. Envato elements / @frimufilms

Państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej odpadów. Zakłada ona ograniczenie marnowania żywności do 2030 roku o 10 proc. w przetwórstwie i produkcji oraz o 30 proc. na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach i gospodarstwach domowych.

Rokiem odniesienia będzie 2020 rok, który był pierwszym, w którym dane dotyczące marnowania żywności zostały zebrane w UE według zharmonizowanej metodologii.

Ponad 58 milionów ton odpadów żywnościowych (131 kg na mieszkańca) jest wytwarzanych w UE każdego roku. Ponadto – jak podała Rada UE – odpady żywnościowe stanowią około 16 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych z systemu żywnościowego UE.

Obecna dyrektywa w sprawie odpadów, będąca w mocy od 2008 roku, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia oddzielnej zbiórki tekstyliów do ponownego użycia i recyklingu do 1 stycznia 2025 r.

Czytaj też

Zgodnie z przyjętym w poniedziałek stanowiskiem negocjacyjnym do końca 2028 roku KE rozważy ustalenie konkretnych celów w zakresie zbierania, przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w sektorze tekstylnym.

UE wytwarza 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie. Same ubrania i obuwie stanowią 5,2 miliona ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Obecnie tylko 22 proc. jest zbieranych w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu, natomiast reszta jest często spalana lub składowana na wysypiskach.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w marcu 2024 r. Negocjacje nad ostatecznym kształtem nowych przepisów rozpoczną się w nowym cyklu instytucjonalnym UE.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama